ยอดเตะฝุ่น พ.ย. พุ่ง 4.29 แสนราย เพิ่มขึ้น 7.4 หมื่นคน!!!

0

นอกจากสถานการณ์การส่งออกที่ติดลบจนน่าตกใจ อีกปัญหาเศรษฐกิจที่ดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นก็คือ อัตราการว่างงานของคนไทย ที่ล่าสุดสำนักงานสถิติแห่งชาติได้เปิดเผยรายงานสถิติการทำงานของประชากรไทย เดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ยอดผู้ตกงานตามรายงานดังกล่าวสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ

รายงานดังกล่าว ระบุว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีประชากรของไทยที่อยู่ในภาวะว่างงานมากกว่า 429,000 คน โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคมที่มีประชากรว่างงานประมาณ 355,000 คน ถึงประมาณ 74,000 คน หรือคิดเป็น 20.8% หากเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 พบว่ามีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 60,000 คน หรือคิดเป็น 16.2% โดยประมาณ

01

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การศึกษาของผู้ว่างงาน พบว่าสัดส่วนของผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ถือเป็นกลุ่มคนที่ประสบปัญหาว่างงานมากที่สุดประมาณ 132,000 คน ตามมาด้วยผู้มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าประมาณ 107,000 คน

โดยในสัดส่วนของผู้ว่างงานนั้นพบว่าประมาณ 242,000 คน เป็นผู้ว่างงานที่เคยมีประสบการณ์การทำงาน ในขณะที่อีกราว 187,000 คนเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำงาน ซึ่งผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานในระดับปริญญาตรีถือเป็นคนกลุ่มที่มีอัตราการว่างงานสูงที่สุดเช่นกัน

dFQROr7oWzulq5FZYRp7trkNgC0nMl8rLaWdyiZc1yCXdPhAJXmRoIS0fVOUZ8xvhvj

จะเห็นได้ว่ารายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการจ้างงานที่ลดลง แม้จะมีบางเดือนที่อัตราการว่างงานลดลง แต่ก็มักจะกลับมาสูงขึ้นเสมอ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของไทยที่ประสบปัญหาในหลายภาคส่วนและยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการจ้างงาน นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบกับเด็กจบใหม่ที่ต้องประสบกับปัญหาการว่างงานที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

w644

อย่างไรก็ตามรายงานสถิติการทำงานข้างต้นนั้น อาจจะยังไม่สามารถบ่งบอกถึงตัวเลขผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ เนื่องจากรายงานดังกล่าวนั้นไม่สามารถชี้วัดจำนวนตัวเลขที่แท้จริงของเกษตรกรและแรงงานที่รับค่าแรงรายวันซึ่งอาจมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตหรือขาดรายได้ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในภาพรวมของรายได้ประชากรไทย และจะเป็นปัญหาเรื้อรังในระบบเศรษฐกิจหากยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ!!!

 

Reference

http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขาแรงงาน/ภาวะการทำงานของประชากร/2562/Report_11-62.pdf

 

Share.

About Author

Comments are closed.