ปรับครม.เศรษฐกิจ!!! วัดกึ๋น “สมคิด”!!!

0

หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ครม. “ตู่ 3” นั้นเน้นหนักไปที่การปรับโครงสร้างการบริหารเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ของรัฐบาล คสช. โดยรายชื่อของคณะรัฐมนตรีเดิมถูกปรับออกทั้งสิ้น 20 คน และแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่เข้ารับหน้าที่เพียง 10 คน

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่นั้นอยู่ในกระทรวงภาคเศรษฐกิจ และต่างประเทศเป็นสำคัญนำโดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบดูแลฝ่ายเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาดร.สมคิด จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์การคลังและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโท MBA สาขาบริหารการเงิน จากนิด้า(NIDA), และปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ เน้นการจัดการด้านการตลาด ที่ Northwestern University สหรัฐอเมริกา

12857313081285731322lthaksin_interview1

ด้านประวัติการทำงานนั้น ดร.สมคิด เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และที่ปรึกษาอีกหลายตำแหน่งในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ก่อนจะเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล คสช. ล่าสุด

อีกกระทรวงที่น่าจับตามองก็คือ กระทรวงการคลัง ที่แต่งตั้ง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เข้ารับตำแหน่งเจ้ากระทรวง สำหรับประวัติการทำงานของนายอภิศักดิ์ ถือว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อและการเงินเพราะทำงานอยู่ในวงการธนาคารมาโดยตลอด อีกทั้งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในสถาบันการเงินและองค์กรต่างๆ ได้แก่ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด, กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด(มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) กทั้งยังเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน)

3391451558000006297401

กระทรวงพาณิชย์ก็น่าจับตามองเพราะมีการขยับ รมช.พาณิชย์เดิม นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการ และส่งดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เข้ามารับตำแหน่งรมช.กระทรวงพาณิชย์ สำหรับ ดร.สุวิทย์ จบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การตลาด )จากนิด้า(NIDA), และปริญญาเอกทางการตลาด Northwestern University สหรัฐอเมริกา

24385_1440027968_5_th

ด้านการทำงานนั้น ดร.สุวิทย์ เคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์, ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร), และเป็นกรรมการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ถือได้ว่าเป็น 1 ในทีมเศรษฐกิจที่ร่วมงานกับ ดร.สมคิด มานาน

สำหรับกระทรวงการต่างประเทศ ก็น่าสนใจเพราะมีการปรับ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ออกจากการเป็นรมว.ต่างประเทศ เหลือเพียงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และขยับนายดอน ปรมัตถ์วินัย อดีตรมช.ต่างประเทศ ขึ้นเป็นรมว.ต่างประเทศแทน อาจมองได้ว่าการปรับรมว.ต่างประเทศเช่นนี้ เพื่อลดภาพความเป็นรัฐบาลทหารในสายตาของต่างประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาล คสช. ถูกกดดันจากต่างประเทศเป็นอย่างมากซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจของไทยในหลายภาคส่วน

14223572851422357315lS__2580562-920x510

หากมองที่การปรับทีมเศรษฐกิจของ ครม. “ตู่ 3” จะเน้นหนักไปที่เศรษฐกิจเป็นสำคัญ เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ และทีมเศรษฐกิจชุดเดิมที่มี “หม่อมอุ๋ย” มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรีควบคุมดูแลด้านเศรษฐกิจ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ความหวังของรัฐบาล คสช. จึงฝากไว้กับทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ที่มี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นหัวเรือใหญ่

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร-เทวกุล-3-1somkid

แน่นอนว่า ดร.สมคิด เป็นคนที่มีชื่อเสียงและความสามารถ อาจจะเรียกได้ว่าภาพของดร.สมคิดนั้นคืออดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลทักษิณ ซึ่งเศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก จึงไม่แปลกที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะคาดหวังในทีมงานของดร.สมคิด

แต่ก็น่าคิดว่าภายใต้สภาวการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ความสามารถของดร.สมคิดและทีมงานจะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันได้หรือไม่??? อย่าลืมว่า ความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลทักษิณ เป็นเพราะความสามารถของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ

0012043764n_1l

อีกทั้งภาพรวมของความสำเร็จของรัฐบาลทักษิณ ต้องนึกถึงสิ่งที่คนพูดถึงเรื่องที่ประสบความสำเร็จในสมัยนั้น ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ 1. 30 บาทรักษาทุกโรค 2. กองทุนหมู่บ้าน 3. OTOP ซึ่งเป็นนโยบายประชานิยม แน่นอนว่าหลักคิดของประชานิยมคือการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบการเงินของประเทศถึงระดับรากหญ้า ทำให้ประชาชนทุกระดับมีเงินที่จะใช้จ่ายในระบบมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปได้

6838

แน่นอนว่าความสำเร็จของรัฐบาลทักษิณ มีดร.สมคิด รวมอยู่ด้วยแต่ไม่ใช่ความสำเร็จของ ดร.สมคิด เพียงคนเดียว!!!ในสภาวการณ์ของปัญหาเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันซึ่งมีปัญหาจากภาคการลงทุน ความเชื่อมั่น การส่งออก ฯลฯ อันเป็นปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งแนวนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลทักษิณกับรัฐบาลประยุทธ์ก็แตกต่างกัน หากมองที่จุดนี้ก็น่าคิดว่า ดร.สมคิด และทีมงานจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างที่คาดหวังหรือไม่???

ต้องไม่ลืมว่าภาพความสำเร็จของรัฐบาลไทยรักไทย ที่ดร.สมคิด นั่งเป็นรองนายกฯและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ มีนายกรัฐมนตรีชื่อ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ไม่ใช่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา!!!

t06321

Share.

About Author

Comments are closed.