หนี้รัฐฯพุ่งไม่หยุด!!! เมษา 61 หนี้ทะลุ 5.18 ล้านล้าน หนี้ชดเชยขาดดุลงบฯและบริหารหนี้ 3.69 ล้านล้าน!!!

0
  • ข้อมูลจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ พบว่าหนี้รัฐบาลในเดือนเมษายน 2561 มีมากถึง 5,182,896 ล้านบาท
  • หนี้ดังกล่าวเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2557 เพิ่มขึ้นถึง 1,275,047 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 32.6%
  • หนี้สินในส่วนเงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2557 เพิ่มขึ้น 1,410,633 ล้านบาท หรือคิดเป็น 61.8%

สนช.เพิ่งจะผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2562 มูลค่า 3 ล้านล้านบาทไปไม่กี่วัน ซึ่งก็รู้กันดีว่าเป็นงบประมาณขาดดุลสูงถึง 450,000 ล้านบาท แต่ข้อมูลที่น่าห่วงมากกว่าคือสถานการณ์หนี้ของรัฐบาล โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดของสถานะหนี้สินของรัฐบาลในเดือนเมษายน 2561 พบว่าหนี้สินของรัฐบาลยังคงมีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลในเดือนเมษายน 2561 หนี้สินของรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้นไปอยู่ที่ 5,182,896 ล้านบาทแล้ว

ficci-inafpd

จากข้อมูลของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หนี้ของรัฐบาลมูลค่า 5,182,896 ล้านบาทนี้มาจาก 3 ส่วน คือ หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งหนี้สินในส่วนที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีท่าทีจะลดลงนั้น คือ หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง

โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงนี้ ล่าสุดในเดือนเมษายน 2561 พบว่ามีมากถึง 4,309,672 ล้านบาท เทียบกับหนี้ส่วนเดียวกันในเดือนมกราคม 2561 ซึ่งมี 4,189,590 ล้านบาท ถือว่าเพิ่มขึ้นมากถึง 120,082 ล้านบาท ในระยะเวลาเพียง 4 เดือน

เมื่อพิจารณาข้อมูลหนี้สินให้ลึกลงไปพบว่า หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงนี้ ส่วนที่มีมูลค่าหนี้สินมากที่สุด คือ หนี้ในประเทศ ซึ่งในเดือนเมษายน 2561 มีมากถึง 4,216,238 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2561 ที่มี 4,095,014 ล้านบาท ถึง 121,224 ล้านบาท ที่สำคัญหนี้ในประเทศนี้ส่วนใหญ่คือ เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ โดยในเดือนเมษายน 2561 มีหนี้จากเงินกู้ส่วนนี้มากถึง 3,690,313 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2561 ที่มี 3,581,098 ล้านบาท ถึง 109,215 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นในระยะเวลาเพียงไตรมาสเดียว

01

นอกจากนี้หากเราเอาตัวเลขหนี้รัฐบาลข้างต้นมาพิจารณาย้อนกลับไป 4 ปีก่อน ในช่วงที่รัฐบาลคสช. ทำการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองเข้ามาบริหารประเทศ จะพบกับความน่าตกใจมากกว่านี้ โดยในเดือนพฤษภาคม 2557 นั้น หนี้รัฐบาลมีมูลค่าทั้งหมด 3,907,849 ล้านบาท ในขณะที่เดือนเมษายน 2561 มีหนี้มากถึง 5,182,896 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1,275,047 ล้านบาท

ในขณะที่หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงในเดือนพฤษภาคม 2557 มีมูลค่า 2,816,497 ล้านบาท ส่วนเดือนเมษายน 2561 มีมากถึง 4,309,672 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,493,175 ล้านบาท ด้านหนี้ภายในประเทศเดือนพฤษภาคม 2557 มีมูลค่า 2,741,284 ล้านบาท ในขณะที่เดือนเมษายน 2561 มีมูลค่ามากถึง 4,216,238 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 1,474,954 ล้านบาท

ที่สำคัญก็คือ หนี้ที่เป็น เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งมีมูลค่า 2,279,680 ล้านบาท แต่ในเดือนเมษายน 2561 มีหนี้ในส่วนนี้มากถึง 3,690,313 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากถึง 1,410,633 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเพิ่มขึ้นในระยะเวลาเพียง 4 ปี ของการบริหารประเทศโดยรัฐบาลคสช.

02

ข้อมูลหนี้รัฐบาลที่นำมาเปรียบเทียบกันนี้ บ่งบอกได้อย่างชัดเจนถึงประสิทธิภาพในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลคสช. โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินว่ามีความล้มเหลวหรือไม่ ตัวเลขที่สำคัญที่สุดตัวเลขหนึ่งก็คือ หนี้ที่เป็นเงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ ซึ่งเป็นหนี้ในส่วนที่ชี้ชัดถึงความสามารถในการบริหารงบประมาณ การควบคุมปริมาณหนี้สิน ซึ่งระยะเวลาเพียง 4 ปี รัฐบาลคสช. สามารถสร้างหนี้สินในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมากถึง 1,410,633 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 61.8%

20180223031636_1034099492.

แต่เมื่อเห็นตัวเลขงบประมาณที่จัดสรรตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2562 ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมตัวเลขหนี้ในส่วน เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ จึงเพิ่มขึ้นมากขนาดนี้ เพราะ เป็นงบประมาณขาดดุลมากถึง 450,000 ล้านบาท ที่สำคัญคือตัวเลขหนี้ที่กล่าวไปตามข้อมูลของสำนักงานบริหารจัดการหนี้สาธารณะนั้นยังไม่รวมหนี้ก้อนใหม่จากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2562

T18CT60ObSbLrsQ6me59f3Cf8ac0gTPfRpXaQOwDEpC7cU4LL85apN9

 

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ หนี้สินมากมายขนาดนี้ รัฐบาลคสช. ได้นำงบประมาณไปใช้ด้านใดบ้างแล้ว? หรือเป็นเพียงหนี้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการขาดดุลงบประมาณเท่านั้น? โครงการพัฒนาด้านต่างๆทำไปถึงไหน มีผลสำเร็จอะไรแล้วบ้าง? และใครจะมาเป็นผู้ใช้หนี้จำนวนมหาศาลถึง 5.18 ล้านล้านให้ประเทศเมื่อรัฐบาลคสช. หมดอำนาจไปแล้ว???

 

Reference

http://www.pdmo.go.th/popup_money_data.php?year1=0&m1=05&y1=2014&m2=12&y2=2018&ts2_id=1&m=money&x=45&y=12

 

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.