จับตาขึ้นเงินเดือนองค์กรอิสระย้อนหลัง 4 ปี ท่ามกลางเสียงคัดค้านของประชาชน!!!

0
  • สัปดาห์นี้ สนช. จะทำการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ ร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
  • ข้าราชการตุลาการ และข้าราชการอัยการจะได้รับการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งขึ้นประมาณ 10-11%
  • องค์กรอิสระจะได้รับการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งขึ้นถึง 20%
  • การปรับเงินเดือนครั้งนี้จะมีผลย้อนหลังถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 หรือ ย้อนหลัง 4 ปี
  • คาดว่าจะมีการใช้งบประมาณเพื่อการปรับเงินเดือนครั้งนี้ประมาณ 450 ล้านบาท

เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจไม่น้อยสำหรับการพิจารณาร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ ร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) มีกำหนดพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวในสัปดาห์นี้ โดยความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ที่แสดงออกผ่านสื่อต่างๆล้วนแต่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ “ไม่เห็นด้วย”

ภป-องค์กรอิสระ-1

คณะรัฐมนตรีได้ส่งร่างกฎหมายทั้ง 2 ไปให้ สนช. พิจารณาร่วมกับร่างกฎหมายอีก 3 ฉบับ ซึ่งการปรับเงินเดือนของข้าราชการ และองค์กรอิสระในครั้งนี้ จะเป็นการปรับขึ้นย้อนหลังไปถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยอ้างว่าเพื่อให้สอดคล้องกับที่เคยปรับขึ้นเงินเดือนให้ ข้าราชการพลเรือน ครู ทหาร ตำรวจ และรัฐสภา ซึ่งปรับเงินเดือนกันไปเมื่อเดือนธันวาคม 2557 คาดว่าจะใช้งบประมาณ 450 ล้านบาท แยกเป็นการขึ้นเงินเดือนย้อนหลังจากปี 2557-2561 วงเงิน 350 ล้านบาท และปี 2561-2562 วงเงิน 100 ล้านบาท

โดยบัญชีตำแหน่งที่มีการปรับขึ้นเงินเดือนได้แก่

1.ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา เงินเดือน 83,090 บาท จากเดิม 75,590 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 55,000 บาท จากเดิม 50,000 บาท (มีการปรับเงินเดือนครั้งล่าสุดปี 2554)

2.ตุลาการศาลปกครอง ตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด เงินเดือน 83,090 บาท จากเดิม 75,590 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 55,000 บาท จากเดิม 50,000 บาท (มีการปรับเงินเดือนครั้งล่าสุดปี 2554)

3.ศาลรัฐธรรมนูญ ตำแหน่ง ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เงินเดือน 83,090 บาท จากเดิม 75,590 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 55,000 บาท จากเดิม 50,000 บาท ตำแหน่ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เงินเดือน 81,920 บาท จากเดิม 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท จากเดิม 42,500 บาท (มีการปรับเงินเดือนครั้งล่าสุดปี 2555)

4.ข้าราชการอัยการ ตำแหน่ง อัยการสูงสุด เงินเดือน 81,920 บาท จากเดิม 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท จากเดิม 42,500 บาท (มีการปรับเงินเดือนครั้งล่าสุดปี 2554)

5.องค์กรอิสระ ตำแหน่ง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(สมช.) เงินเดือน 81,920 บาท จากเดิมที่ 68,140 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท จากเดิม 45,000 บาท (มีการปรับเงินเดือนครั้งล่าสุดปี 2555)

ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเงินเดือน 80,540 บาท จากเดิม 67,060 เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท โดยไม่มีการขึ้นเงินประจำตำแหน่ง

จากอัตราการขึ้นเงินเดือนจะเห็นได้ว่าตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ด้านข้าราชการตุลาการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นประมาณ 11%

ในขณะที่องค์กรอิสระ ตำแหน่ง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(สมช.) และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระได้รับเงินเดือนขึ้นมากถึง 20%

p0106070858p1

ด้านการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการและองค์กรอิสระย้อนหลังครั้งนี้ ผ่าน facebook ของหนังสือพิมพ์มติชน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความไม่พอใจและไม่เห็นด้วยกับการขึ้นเงินเดือนครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังย่ำแย่ ประชาชนผู้เสียภาษีต่างก็ลำบากจากภาวะเศรษฐกิจ แต่รัฐบาลกลับต้องการขึ้นเงินเดือนแก่ข้าราชการและองค์กรอิสระ โดยไม่มองสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน

78100ecf8ba6ba8089d4b0e371ff43fc

นอกจากนี้หากพิจารณากับสภาพการเงินของรัฐบาลที่จัดทำงบประมาณปี 2562 แบบขาดดุลถึง 450,000 ล้านบาท และสภาพหนี้สินของรัฐบาลที่ล่าสุดข้อมูลของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังระบุว่า ในเดือนพฤษภาคม 2561 รัฐบาลไทยมีหนี้สินมากถึง 5,202,092 ล้านบาท เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงมากถึง 4,337,654 ล้านบาท การขึ้นเงินเดือนครั้งนี้จะเหมาะสมหรือไม่???

01

แต่สุดท้ายแล้วก็เชื่อว่า สนช. นั้นคงจะผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว และปรับขึ้นเงินเดือนให้บรรดาข้าราชการและองค์กรอิสระโดยไม่สนใจเสียงคัดค้านของประชาชน เนื่องจากนี่คือสิ่งตอบแทนต่อข้าราชการ โดยเฉพาะองค์กรอิสระที่ต้องยอมรับว่าน่าจะมีผลงานเข้าตารัฐบาลคสช. จากการจัดการฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนั่นเอง!!!

 

Reference

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1033653

https://prachatai.com/journal/2018/07/77708

 

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.