ขสมก.งานเข้า หนี้สิน ส.ค. 2561 พุ่ง 1.02 แสนล้าน ขาดทุนต่อเนื่อง 20 ปี!!!

0
  • กระทรวงการคลังไม่อนุมัติวงเงินกู้เพื่อชำระดอกเบี้ยในแผนงบประมาณของ ขสกม. ปี 2562 วงเงิน 3,641 ล้านบาท
  • วงเงินกู้ดังกล่าว ขสมก. ขอกู้เพื่อชำระดอกเบี้ยสะสมจากภาวะขาดทุนต่อเนื่อง
  • ปัจจุบัน ขสมก. มีหนี้สินทั้งหมด 102,645 ล้านบาท(ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2561)
  • ผลการดำเนินงานของ ขสมก. มีการขาดทุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2542
  • ปัจจุบันตัวเลขหนี้สินของรัฐวิสาหกิจไทยมีมากถึง 1,295,449 ล้านบาท จากจำนวนหนี้สาธารณะกว่า 6.6 ล้านล้านบาท

หลังจากมีการนำเสนอข่าวเรื่องข้อมูลหนี้สาธารณะของไทยไปไม่กี่วัน หน่วยงานที่ดูเหมือนจะงานเข้าเป็นหน่วยงานแรกก็คือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ หรือ ขสมก. ซึ่งล่าสุดสำนักข่าวอิศราได้รายงานว่า จากปัญหาหนี้สินคงค้างของ ขสมก. ที่มีจำนวนมากถึง 101,421 ล้านบาท(ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน 2561) ซึ่งเป็นหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินเพื่อชำระดอกเบี้ยสะสม จากปัญหาขาดทุนต่อเนื่อง ซึ่ง ขสมก. ได้บรรจุวงเงินกู้เพื่อชำระดอกเบี้ยในแผนงบประมาณปี 2562 วงเงิน 3,641 ล้านบาท แต่ถูกกระทรวงการคลังปฏิเสธการอนุมัติวงเงินดังกล่าว

bmta-logo_01

โดยกระทรวงการคลังได้ให้เหตุผลว่าการกู้เงินของ ขสมก. เป็นการกู้เงินที่ไม่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางการเงิน สะท้อนถึงการขาดความสามารถในการชำระหนี้ อีกทั้งก่อให้เกิดการกระจุกตัวของการชำระหนี้ในอนาคต และบั่นทอนเสถียรภาพและความยั่งยืนทางการเงินการคลัง ตลอดจนความน่าเชื่อถือของหน่วยงานผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ให้กระทรวงคมนาคม และขสมก. นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้รัฐบาลรับภาระหนี้ของ ขสมก. เฉพาะในส่วนของดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจริง และให้ ขสมก. ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระดอกเบี้ยต่อไป

Y29udGVudHMlMkZmaWxlcyUyRld1dHRpY2hhaSUyRjEwMDg2MCUyRjI4MDg2MCUyRjU5YTQwODAzZDM5NjMuanBn

จากรายงานข่าวดังกล่าวทำให้ทราบว่าผลการประกอบการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ หรือ ขสมก. นั้นมีผลขาดทุนต่อเนื่อง และมีหนี้สินสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดย ข้อมูลจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะพบว่าในเดือนสิงหาคม 2561 ขสมก. มีหนี้สินมากถึง 102,645 ล้านบาท โดยหนี้สินที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นหนี้สาธารณะในส่วนของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกัน

            ทั้งนี้เมื่อพิจารณาปริมาณหนี้สินของ ขสมก. ย้อนหลังพบว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 ขสมก. มีสัดส่วนหนี้สินทั้งหมด 79,284 ล้านบาท เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 พบว่าในระยะเวลา 4 ปีกว่าๆ ขสมก. มีหนี้สินเพิ่มขึ้นถึง 23,361 ล้านบาท และยังมีข้อมูลว่า ขสมก. นั้นมีการขาดทุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งนับจนถึงปัจจุบันก็เท่ากับว่า ขสมก. นั้นไม่มีกำไรมาถึงเกือบ 20 ปี

ID_5721_5757fa9e90859

นอกจากนี้ตัวเลขหนี้สินของรัฐวิสาหกิจไทยก็ถือว่าน่าตกใจเช่นกัน โดยหนี้สินของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน(รัฐบาลค้ำประกัน) ในเดือนสิงหาคม 2561   มีมากถึง 414,684 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน(รัฐบาลไม่ค้ำประกัน) ก็มีจำนวนถึง 508,383 ล้านบาท และหนี้สินของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน(รัฐบาลค้ำประกัน) ก็มีถึง 372,382 ล้านบาท

01

รวมแล้วหนี้สินของรัฐวิสาหกิจไทยมีมากถึง 1,295,449 ล้านบาท จากจำนวนหนี้สาธารณะกว่า 6.6 ล้านล้านบาท!!!

คำถามก็คือรัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของรัฐวิสาหกิจไทยอย่างไร? จะมีการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนต่อเนื่อง หรือมีหนี้สินจำนวนมากอย่างไร?

 

Reference

https://www.isranews.org/isranews/70006-isranews-70006.html

http://www.pdmo.go.th/th/public-debt/debt-outstanding

 

Share.

About Author

Comments are closed.