ขึ้นทะเบียน “หมา–แมว” 450 บาท จัดระเบียบหรือซ้ำเติมประชาชน???

0
  • คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์แล้ว
  • ตามร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง ต้องขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงทุกตัว(ในช่วงนำร่องเน้นที่สุนัขและแมว) โดยมีค่าใช้จ่าย 450 บาทต่อตัว หากไม่ปฏิบัติมีโทษปรับ 25,000 บาท
  • จากข้อมูลของสำนักงานปศุสัตว์ พบว่าในปี 2559 มีสุนัขและแมวมีเจ้าของมากถึง 9,163,373 ตัว หากมีการขึ้นทะเบียน รัฐจะได้รับเงินมากกว่า 4,100 ล้านบาท

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาทันทีหลังจากสื่อมวลชนได้เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์     ซึ่งในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และแมว ต้องนำสัตว์เลี้ยงไปขึ้นทะเบียนโดยมีค่าใช้จ่าย หากไม่ดำเนินการจะมีโทษตามกฎหมาย

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ หลังจากมีการทบทวนกฎหมายฉบับปี 2557 แล้วพบว่ายังไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดให้เจ้าของสัตว์ต้องนำสัตว์เลี้ยงไปขึ้นทะเบียน ทำให้ยากต่อการควบคุม ก่อให้เกิดการปล่อยปะละเลย เป็นผลให้มีปัญหาตามมาจำนวนมาก

561000010562901

เพื่อขจัดปัญหาทางสังคม และคุ้มครองดูแลสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ เจ้าของสัตว์ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ปล่อยให้ก่อความรำคาญต่อผู้อื่น จึงกำหนดให้เจ้าของสัตว์ต้องนำสัตว์เลี้ยงไปขึ้นทะเบียน โดยมีค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าคำร้องขอขึ้นทะเบียนฉบับละ 50 บาท ค่าสมุดประจำตัวสัตว์ 100 บาท และค่าเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ตัวละ 300 บาท รวมแล้วมีค่าใช้จ่าย 450 บาทต่อสัตว์เลี้ยง 1 ตัว หากไม่ดำเนินการจะมีโทษปรับถึง 25,000 บาทตามกฎหมาย ทั้งนี้จะเริ่มต้นบังคับใช้กับ สุนัขและแมวก่อน

cvm3

 

หลังจากที่สื่อมวลชนเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีต่อร่างกฎหมายดังกล่าวออกไปก็ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการจัดระเบียบและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นสิ่งที่ดีและควรทำ แต่การเก็บเงินจำนวนถึง 450 บาทนั้น ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากว่าไม่เหมาะสม และแพงเกินไป เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการซื้อ เลี้ยงดู รักษาสัตว์เลี้ยงนั้นเจ้าของเป็นผู้ออก ซึ่งทั้งหมดก็ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) อยู่แล้ว แต่กลับต้องมาเสียเงินเพิ่มขึ้นถึง 450 บาทต่อสัตว์เลี้ยง 1 ตัว โดยที่ยังไม่มีมาตรการหรือสวัสดิการใดใดให้แก่สัตว์เลี้ยง

CiHZjUdJ5HPNXJ92GRknej3P7cLSuFxFIO

และมีประชาชนบางส่วนที่มองว่าการเก็บเงินเช่นนี้จะนำมาซึ่งปัญหาทางสังคมมากขึ้น เช่น การทิ้งสัตว์เลี้ยงเพราะไม่ต้องการเสียเงิน หรือ สถานที่ที่มีสัตว์เลี้ยงจำนวนมาก เช่น มูลนิธิ หรือ วัดที่จำเป็นต้องดูแลสุนัขและแมว จะทำอย่างไร บ้างก็ตั้งคำถามว่ารัฐบาลจะออกกฎหมายเช่นนี้เพื่อหวังเงินจากประชาชนใช่หรือไม่?

opzex3avmWH7fYv0V8z-o

นอกจากนี้หากพิจารณาจากผลสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ของสำนักงานปศุสัตว์ ในปี 2559 พบว่าประเทศไทยมีจำนวน สุนัขมีเจ้าของทั้งประเทศถึง 6,622,364 ตัว ในขณะที่มีจำนวนแมวที่มีเจ้าของทั้งประเทศ 2,541,009 ตัว รวมจำนวนสุนัขและแมวที่มีเจ้าของทั้งประเทศมีมากถึง 9,163,373 ตัว ซึ่งหากวัดจากจำนวนนี้ หากมีการขึ้นทะเบียนทั้งหมดรัฐจะได้รับเงินจากการขึ้นทะเบียนมากถึง 4,123,517,850 บาท

shutterstock_162628991

แม้ว่าวันนี้จะยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าประเทศไทยในปี 2561 มีจำนวนสุนัขและแมวที่มีเจ้าของเท่าไหร่ แต่ก็ไม่น่าจะแตกต่างจากปี 2559 มากนัก และหากร่างกฎหมายนี้บังคับใช้จริงๆ รัฐก็น่าจะได้รับเงินไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท

คำถามก็ คือ หากจะขึ้นทะเบียน ทำไมต้องเก็บเงินมากถึง 450 บาทต่อตัว? อีกทั้งรัฐมีนโยบายหรือแผนในการสนับสนุนหรือให้สวัสดิการอะไรกับสัตว์เลี้ยงบ้าง?

 

Reference

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1671153

https://drive.google.com/file/d/0B7E7iFEFocNjOUxrZ0VQUnVILUE/view

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.