ตกต่ำ!!! The Economist ชี้ประชาธิปไตยไทยอยู่อันดับ 106 ของโลก!!!

0

ตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปีมานี้ รัฐบาลคสช. ซึ่งมาจากการรัฐประหารยึดอำนาจ พยายามจะสร้างภาพว่าตนเองเข้ามายึดอำนาจเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศไทย และสร้างประชาธิปไตยให้แก่ประเทศชาติ หากแต่เกือบ 5 ปีที่ผ่านมานี้ สถานะทางประชาธิปไตยของประเทศไทยกลับตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดรายงาน Democracy Index 2018 ของสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง The Economist ได้เปิดเผยสถานะทางประชาธิปไตยของประเทศไทยว่าอยู่ในอันดับที่ 106 ของโลก และเป็นอันดับที่ 20 ของภูมิภาคเอเชียและออสเตรเลีย

Democracy-map-2018-website

รายงาน Democracy Index 2018 นั้นจะมีการแบ่งการให้คะแนนออกเป็น 5 ส่วนได้แก่ 1.กระบวนการการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชน 2.การทำงานของรัฐบาล 3.การมีส่วนร่วมทางการเมือง 4.วัฒนธรรมทางการเมือง และ 5.เสรีภาพของประชาชน สำหรับประเทศไทยนั้น ได้รับคะแนนรวมไปทั้งหมด 4.63 คะแนน แยกเป็น กระบวนการการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชน 3 คะแนน การทำงานของรัฐบาล 4.29 คะแนน การมีส่วนร่วมทางการเมือง 5 คะแนน วัฒนธรรมทางการเมือง 5 คะแนน และเสรีภาพของประชาชน 5.88 คะแนน

ซึ่งคะแนนที่มีการจัดอันดับนั้น ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 106 ของโลก และเป็นอันดับที่ 20 ของภูมิภาค เป็นรองทั้ง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ติมอร์ตะวันออก ศรีลังกา บังคลาเทศ เนปาล ภูฏาน ฟิจิ โดยอันดับที่ 21 ได้แก่ ปากีสถาน ด้วยคะแนน 4.17   และ อันดับที่ 22 ได้แก่พม่าคะแนน 3.83 เรียกได้ว่า คะแนนความเป็นประชาธิปไตยของไทยนั้นตกต่ำใกล้เคียงกับทั้งปากีสถานและพม่าแล้ว

01

ทั้งนี้หากพิจารณาการให้คะแนนด้านประชาธิปไตยจะเห็นว่า คะแนนที่ทำให้ประเทศไทยตกต่ำเป็นอย่างมาก คือ คะแนนด้านกระบวนการการเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ได้ไปเพียง 3 จาก 10 คะแนน อันเนื่องมาจากประเทศไทยนั้นไม่ได้มีการเลือกตั้ง ประชาชนไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมการบริหารประเทศมาตั้งแต่มีการรัฐประหารในปี 2557 รวมไปถึงการทำงานของรัฐบาลที่ได้ไปเพียง 4.29 คะแนนจาก 10 คะแนน อันเนื่องมาจากการทำงานที่ไม่มีการยึดโยงกับประชาชน อีกทั้งไม่มีผลงานในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ อีกทั้งคะแนนในส่วนของการมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง และเสรีภาพของประชาชน ก็อยู่ในระดับกลางเท่านั้น

1547362654_82266_22

นอกจากนี้เมื่อย้อนดูคะแนนระดับความเป็นประชาธิปไตยของไทย ในอดีต พบว่าในปี 2554 จนถึงปี 2556 พบว่ามีคะแนนอยู่ที่ 6.55 คะแนน ก่อนที่จะตกลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ที่มีการรัฐประหารและเข้ามามีอำนาจของรัฐบาลคสช. คำถามก็คือ เมื่อ 1 ในภารกิจของรัฐบาลคสช. ที่ใช้เป็นข้ออ้างในการยึดอำนาจ ก็คือการปฏิรูปประเทศให้มีความเป็นประชาธิปไตย แต่ยิ่งทำยิ่งแย่ ยิ่งอยู่ในอำนาจยิ่งไม่เป็นประชาธิปไตยแบบนี้ จะสามารถพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไร??? ขนาดวันนี้ที่พูดกันว่าจะมีการเลือกตั้ง ยังไม่มีความชัดเจนว่าวันเลือกตั้งจะเกิดขึ้นแน่นอนหรือไม่ จะเกิดขึ้นในวันไหน!!!

 

Reference

http://www.eiu.com/topic/democracy-index

 

Share.

About Author

Comments are closed.