เปิดตัวเลขหนี้รัฐบาลธันวาคม 2561 ทะลุ 5.5 ล้านล้าน 4 ปีพุ่ง 1.5 ล้านล้าน!!!

0
  • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยตัวเลขหนี้สาธารณะของไทยประจำเดือนธันวาคม 2561 พบว่ามีมากถึง 6,833,645 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2558 มากถึง 1,175,586 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 20.7%
  • หนี้รัฐบาลเดือนธันวาคม 2561 มีถึง 5,551,356 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2558 มากถึง 1,554,588 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 38.8%
  • สาเหตุสำคัญที่หนี้รัฐบาล และหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นมาจาก หนี้ในส่วนของเงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ ที่ 4 ปี เพิ่มขึ้นมากถึง 1,591,437 ล้านบาท หรือคิดเป็น 67.3%

หนี้สาธารณะ และหนี้รัฐบาล ยังคงเป็นตัวเลขหนี้ที่น่าตกใจสำหรับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยตัวเลขหนี้สาธารณะประจำเดือน ธันวาคม 2561 แล้ว พบว่า ตัวเลขหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 6,833,645 ล้านบาทแล้ว

โดยในจำนวนนี้เป็นหนี้ของรัฐบาลมากถึง 5,551,356 ล้านบาท โดย หากเปรียบเทียบปริมาณหนี้สาธารณะเดือนพฤศจิกายน 2561 กับ เดือนธันวาคม 2561 พบว่าเพิ่มขึ้นถึง 24,892 ล้านบาทในระยะเวลาเพียง 1 เดือน โดยตัวเลขที่ทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดในแต่ละเดือนก็คือ หนี้รัฐบาล ในส่วนของเงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกำลังประสบปัญหาเรื่องงบประมาณขาดดุลอย่างต่อเนื่อง

01

  สำหรับหนี้ของรัฐบาลนั้น เมื่อพิจารณาย้อนหลัง 4 ปี พบว่า ในเดือนมกราคม 2558 ประเทศไทยมีหนี้ของรัฐบาลอยู่ที่ 3,996,768 ล้านบาท ในขณะที่เดือนธันวาคม 2561 มีหนี้รัฐบาลอยู่ที่ 5,551,356 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากถึง 1,554,588 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 38.8% ในระยะเวลาเพียง 4 ปี ซึ่งภาพรวมของหนี้สาธารณะในระยะเวลา 4 ปีย้อนหลังก็ไม่แตกต่างกันนัก โดยในเดือนมกราคม 2558 ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะอยู่ที่ 5,658,059 ล้านบาท ในขณะที่เดือนธันวาคม 2561 มีหนี้สาธารณะอยู่ที่ 6,833,645 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากถึง 1,175,586 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 20.7%

02

ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นก็ยังคงเป็นหนี้ในส่วนของเงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ โดยในเดือนมกราคม 2558 เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ มีปริมาณ 2,363,839 ล้านบาท ในขณะที่เดือนธันวาคม 2561 มีหนี้ในส่วนนี้มากถึง 3,955,276 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 1,591,437 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นมากถึง 67.3% ในระยะเวลาเพียง 4 ปีเท่านั้น

การเพิ่มขึ้นของหนี้รัฐบาล หนี้สาธารณะของไทย นั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุสำคัญมากจากเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ ซึ่งก็ตรงกับการบริหารงานของรัฐบาลคสช. ที่ตลอดระยะเวลาการทำงานด้านงบประมาณนั้น มีการทำงบประมาณแบบขาดดุลอย่างต่อเนื่อง

14560286921456029214l

คำถามก็คือ งบประมาณที่ขาดดุล และต้องกู้เงินเพิ่มมาชดเชยนั้น ถูกนำไปใช้อย่างไรบ้าง??? ภาพสะท้อนของการใช้งบประมาณสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือการเพิ่มขึ้นและเติบโตทางรายได้ของประชาชนอย่างไรบ้าง??? โครงการการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลมีความก้าวหน้าไปมากน้อยแค่ไหน??? รวมไปถึงอีกหลายคำถามที่สะท้อนภาพการใช้งบประมาณ และการบริหารงานของรัฐบาลคสช.

ภป-สวัสดีปีใหม่61ศก

อย่าลืมว่าตัวเลขหนี้รัฐบาล และหนี้สาธารณะจำนวนมากมายขนาดนี้ ไม่ใช่หนี้ที่สามารถจัดการได้ในระยะเวลาอันสั้น แถมยังจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารงานของรัฐบาลต่อๆไปอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้!!!

 

 

Reference

http://www.pdmo.go.th/th/public-debt/debt-outstanding?ft=monthly&ms=1&ys=2015&me=12&ye=2018

 

Share.

About Author

Comments are closed.