ผู้ตรวจฯชี้ “ประยุทธ์” คือ ผู้ใช้อำนาจ “รัฏฐาธิปัตย์” ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ!!!

0

ถือเป็นเรื่องที่ค้างคาใจสังคมมาเป็นเวลานาน สำหรับคำถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. นั้นในตำแหน่ง “หัวหน้าคสช.” ถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ เพราะตำแหน่งดังกล่าวนั้น มีการจัดตั้ง และรับเงินเดือนจากราชการอย่างชัดเจน จนมีการร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่าเข้าข่ายการเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่

ซึ่งเรื่องดังกล่าวชัดเจนแล้ว โดย นายรักษเกชา แฉ่ฉ่าย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้แถลงว่าที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุติการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ด้วยเหตุผลที่ว่า ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2543 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความหมายของคำว่า “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” อันต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

gc85f5a96ejjaebeibc5a

“1.ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย 2. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการหรือหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายและปฏิบัติงานประจำ 3.อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐ 4.มีเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน ตามกฎหมาย”

โดยเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ จะต้องมีลักษณะครบถ้วนทั้ง 4 ประการ ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งตำแหน่งหัวหน้าคสช. นั้นเป็นตำแหน่งที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้บริหารราชการแผ่นดินตามประกาศแต่งตั้งหัวหน้าคสช.ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมิใช่เป็นการได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย หากแต่เป็นการได้รับแต่งตั้งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเข้ามาควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ ของคณะคสช. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 อีกทั้งตำแหน่งดังกล่าวมิได้อยู่ในบังคับบัญชา หรืออยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐ

แต่ตำแหน่งหัวหน้าคสช. นั้นเป็นตำแหน่งที่ใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์ ซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม รวมถึงการบริหารราชการแผ่นดิน

22-4

ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะคสช. จึงมิใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ตามที่มีการร้อง การดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ที่ประกาศชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ จึงเป็นการกระทำตามหน้าที่ และอำนาจโดยข้อกฎหมาย

8216พปชร8217ยื่น8217บิ๊กตู่8217เป็นแคนดิเดตนายกฯแล้ว-ปัดออกความเห็น-8216แคนดิเดต-ทษช8217

จากมติของผู้ตรวจการแผ่นดิน ชัดเจนว่า พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้าคสช. นั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ แต่มีอำนาจของรัฏฐาธิปัตย์ ซึ่งตามหลักการทางรัฐศาสตร์ “รัฏฐาธิปัตย์” นั้นหมายถึง อำนาจสูงสุดในการปกครองรัฐ เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้าคสช. เป็นผู้ใช้อำนาจ “รัฏฐาธิปัตย์” ในทางรัฐศาสตร์ จึงหมายความว่า ตำแหน่งหัวหน้าคสช. คือ ผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่ารัฐบาล เหนือกว่ารัฐสภา และเหนือกว่าศาล

นอกจากนี้ในหลักการทางนิติศาสตร์ “รัฏฐาธิปัตย์” หมายถึง ผู้ให้กำเนิดกฎหมาย ทำให้สถานะของ หัวหน้าคสช. นั้นเหนือกว่ากฎหมาย ซึ่งก็เหมือนกับหัวหน้าคณะรัฐประหารชุดอื่นๆที่มีสถานะเป็น “รัฏฐาธิปัตย์” เช่นกัน ทำให้มีอำนาจสูงสุด แม้แต่กฎหมายและศาลก็ไม่อาจก้าวล่วงไปพิจารณาเอาผิดใดใดได้

image_big_5a6ebc5c6a722

เหตุผลข้อนี้ชัดเจนตามอำนาจของ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ซึ่งกำหนดให้คำสั่งของหัวหน้าคสช. มีผลตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือคำสั่งของหัวหน้าคสช. คือ กฎหมายนั่นเอง

แม้ว่ามติของผู้ตรวจการแผ่นดินจะทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ นั้นสามารถเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้พรรคพลังประชารัฐได้ แต่ก็เป็นมติที่ไขข้อข้องใจของประชาชนถึงสถานะของ พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งปัจจุบันรับเงินเดือน 2 ทาง คือ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รับเงินเดือน 75,590 บาท บวกเงินเพิ่ม 50,000 บาท รวมเป็น 125,590 และ ตำแหน่งหัวหน้าคสช. เงินเดือน 75,590 บาท บวกเงินเพิ่ม 50,000 บาท รวมเป็น 125,590 บาท รวมสองตำแหน่งรับเงินจากรัฐถึง 251,180 บาทต่อเดือน ไม่รวมเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม และตำแหน่งอื่นๆ

14104186871410418700l

15586688178_62fa0e30be_o

ซึ่งนอกจากจะมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ รับเงินเดือนหลายทาง แน่นอนว่ายังอยู่เหนือการตรวจสอบทั้งปวงด้วยเช่นกัน และที่สำคัญสามารถเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้พรรคการเมืองได้อีกด้วย!!!

c.files_.bbci_.co_.uk_104916066_hi050616611-0029f0dd8be2b77857f0daf2542eabb6473be11e-1

 

Reference

https://www.khaosod.co.th/election-2019/news_2307945

https://mgronline.com/daily/detail/9570000129617

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=รัฏฐาธิปัตย์

Share.

About Author

Comments are closed.