เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและสิทธิมนุษยชน ร้อง กกต. ขอความเป็นธรรม เคารพสิทธิประชาชน

0

63 องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ยื่นหนังสือ กกต. เรียกร้องขอให้ใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิเสรีภาพประชาชนภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ

เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ (10 เมษายน 2562) เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและสิทธิมนุษยชน เดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรียกร้องขอให้ยุติการดำเนินคดีกับประชาชน เปิดเผยผลการเลือกตั้งทุกหน่วยต่อสาธารณะ และใช้สูตรคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่เป็นธรรมและถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ จากการจัดการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ภายใต้ความรับผิดชอบและการกำกับดูแลของคณะกรรมการการเลือก (กกต.) ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มีปัญหาข้อผิดพลาดและเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยแก่ประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะความล่าช้าและความไม่โปร่งใสในการนับคะแนน พร้อมการใช้สูตรคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) ที่อาจขัดแย้งกับตัวบทกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ โดยข้อผิดพลาดและข้อสงสัยต่างๆ ได้นำมาสู่การเปิดรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันลงชื่อถอดถอน กกต. ผ่านทางเว็บไซต์ www.change.org

ce9c137b612559cf1fb5662e428cec185_14706570_๑๙๐๔๑๐_0011

ce9c137b612559cf1fb5662e428cec185_14706570_๑๙๐๔๑๐_0010

ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่ประชาชนตื่นตัวในการใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมต้องการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. โดยการร่วมลงชื่อแล้วกว่า 840,000 คน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริง แต่กลับปรากฏว่าในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา กกต.กลับแจ้งความดำเนินคดีกับประชาชนจำนวน 7 คน ที่ทำการเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันลงชื่อถอดถอน กกต. ในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา และพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องได้ออกหมายเรียกให้บุคคลที่ถูกแจ้งความเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 11 เมษายน 2562

ce9c137b612559cf1fb5662e428cec185_14706570_๑๙๐๔๑๐_0005

ce9c137b612559cf1fb5662e428cec185_14706570_๑๙๐๔๑๐_0004

ทางเครือข่ายฯ จึงขอเรียกร้องให้ กกต.เคารพสิทธิเสรีภาพประชาชน พร้อมวางตัวเป็นกลาง อย่าเดินสวนทางกับพันธกิจขององค์กรและความคาดหวังไว้วางใจของสังคม โดยขอให้ กกต.ดำเนินการถอนคำร้องทุกข์กับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 7 คน โดยทันที พร้อมยุติการแจ้งความต่อประชาชนอื่นที่ร่วมกันเผยแพร่รณรงค์และเข้าร่วมลงชื่อถอดถอน กกต. เพื่อให้การเลือกตั้งมีความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม กกต.ต้องเปิดเผยการนับคะแนนของทุกหน่วยการเลือกตั้ง พร้อมรวบรวมเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนทุกคนในฐานะผู้มีส่วนได้เสียกับผลการเลือกตั้งสามารถเข้าถึงได้สะดวก และการคำนวณที่นั่ง ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 91 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 อย่างเคร่งครัด พรรคการเมืองที่จะได้รับการจัดสรรที่นั่ง ส.ส. อย่างน้อย 1 ที่นั่ง ต้องได้รับคะแนนจากประชาชนรวมทุกเขตเลือกตั้ง อย่างน้อย 71,065 คะแนนเสียง เป็นอัตราส่วนเดียวกันทุกพรรคการเมือง

Share.

About Author

Comments are closed.