งานเข้ากกต.“ส.ส.เอื้ออาทร” เสี่ยงขัดกฎหมาย!!!

0

อาทิตย์ที่ผ่านมานอกจากประเด็น ส.ว. ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นสภาเครือญาติและคนกันเอง เนื่องจากเต็มไปด้วยญาติพี่น้อง คนใกล้ชิดของคณะคสช. ไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีและสมาชิกสนช. อีกหน่วยงานที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากไม่แพ้กันก็คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ที่ล่าสุดได้มีการประกาศรับรอง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อไปแล้ว แต่ก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกโจมตีอย่างมาก จากการที่ กกต. นั้นใช้สูตรคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่เสี่ยงขัดต่อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561

ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์และเสี่ยงที่จะขัดต่อกฎหมายก็คือ “จำนวน ส.ส.พึงมี” ที่เป็นสูตรใหม่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 91 นั้นได้ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงขั้นและสูตรในการคำนวณจำนวน ส.ส. พึงมี โดยพรรคการเมืองนั้นจะมีจำนวน ส.ส. ได้ไม่เกินจำนวน ส.ส. พึงมี ยกเว้นแต่พรรคการเมืองนั้นๆ ได้รับจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเกินกว่าจำนวน ส.ส.พึงมี ซึ่งพรรคการเมืองนั้นจะไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

อย่างไรก็ตามปัญหาก็เกินขึ้นเนื่องจาก กกต. ได้ประกาศรายชื่อ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ โดยมีการให้พรรคการเมืองที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะมี ส.ส. แม้แต่ 1 คนได้รับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อมากถึง 11 พรรคการเมือง อีกทั้งยังไปลดสัดส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ของพรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงและสิทธิในการมี ส.ส. บัญชีมากกว่าที่ กกต.ประกาศจากจำนวน ส.ส. พึงมีถึง 6 พรรคการเมือง

กกต-7-696x403

โดยพรรคการเมืองที่ถูกลดจำนวน ส.ส.ให้มีจำนวน ส.ส.น้อยกว่าจำนวน ส.ส.พึงมี ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งมีจำนวน ส.ส.พึงมี 118 คน แต่กลับถูกจัดสรรให้เพียง 115 คน พรรคอนาคตใหม่นั้นมีจำนวน ส.ส.พึงมี 87 คน แต่ถูกจัดสรรให้เพียง 80 คน พรรคประชาธิปัตย์มีจำนวน ส.ส.พึงมี 55 คน แต่ถูกจัดสรรเพียง 52 คน พรรคภูมิใจไทยมีจำนวน ส.ส.พึงมี 52 คนแต่ถูกจัดสรรให้เพียง 51 คน พรรคเสรีรวมไทย และชาติไทยพัฒนามี ส.ส.พึงมีพรรคละ 11 คน แต่ถูกจัดสรรให้เพียงพรรคละ 10 คน

1557406409_86806_final

นอกจากจะลดจำนวน ส.ส. ของพรรคการเมืองทั้ง 6 พรรคลงต่ำกว่าจำนวน ส.ส.พึงมีของแต่ละพรรคแล้ว ยังไปเพิ่มจำนวน ส.ส. ให้กับพรรคการเมืองถึง 14 พรรคการเมือง โดยมี 3 พรรคการเมืองที่มีคะแนนถึงเกณฑ์ที่จะมี ส.ส. แต่กลับถูกจัดสรรให้มี ส.ส.เกินจำนวน ส.ส.พึงมี ได้แก่ พรรคประชาชาติ มีจำนวน ส.ส.พึงมี 6 คน แต่ได้รับการจัดสรร 7 คน พรรคพลังท้องถิ่นไทยมีจำนวน ส.ส.พึงมี 2 คน ได้รับจัดสรร 3 คน และพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทยมีจำนวน ส.ส.พึงมี 1 คนแต่ได้รับจัดสรร 2 คน

  ที่สำคัญคือพรรคการเมือง 11 พรรคที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะมี ส.ส.เนื่องจากคะแนนต่ำกว่า เกณฑ์คะแนนที่จะมี ส.ส.พึงมี กลับได้รับการจัดสรรให้มี ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคละ 1 คน

D6DTfvMUYAAR1oo

   การรับรอง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของ กกต. จึงอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 91 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 128 และ 129 โดยนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เข้ายื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมขอให้เสนอเรื่องต่อศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาว่าการกระทำของ กกต. ขัดต่อกฎหมายหรือไม่

ด้านนายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ก็ระบุว่า การคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อของ กกต.นั้น ทางพรรค พท.ยืนยันว่า กกต.จงใจกระทำการขัดรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดขั้นตอนการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร กกต.ไม่สามารถคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อให้กับพรรคเล็กได้ ดังนั้นทางพรรค พท.จะใช้ทุกช่องทางที่มีตามกฎหมาย เพื่อเอาผิด กกต.ต่อไป โดยการยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะดำเนินการ เราจะไม่ปล่อยผ่าน กกต.จะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น

TheMO-Phumtum_cover

งานนี้มีเสียวทั้ง กกต. และบรรดา ส.ส.พรรคเล็กที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะมี ส.ส. โดย กกต. นั้นหากมีความผิดก็อาจถึงขั้นมีโทษทางอาญา ส่วน ส.ส.ที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะมี ส.ส. ก็อาจจะดีใจเก้อเพราะไม่มีโอกาสเข้าสภา!!!

 

Reference

https://workpointnews.com/2019/05/09/สูตรปาร์ตี้ลิสต์ของ-กกต/

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/068/40.PDF

https://www.khaosod.co.th/election-2019/news_2501446

https://www.bbc.com/thai/thailand-48182876

https://voicetv.co.th/read/BPIDGXcOg

Share.

About Author

Comments are closed.