จับตานโยบาย “พลังประชารัฐ” ทำได้จริงหรือแค่ราคาคุย!!??

0

หลังจากเป็นที่แน่นอนแล้วว่าประเทศไทยกำลังจะได้รัฐบาลใหม่ ที่มีนายกรัฐมนตรีคนเดิม คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช. ดำรงตำแหน่งต่อไป ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่สังคมจับตามองก็คือนโยบายต่างๆของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ที่แม้ว่าจะพยายามเลี่ยงคำว่า “ประชานิยม” มาเป็นคำว่า “ประชารัฐ” แต่เนื้อหาของนโยบายนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก และที่น่าสนใจก็คือนโยบายที่พรรพลังประชารัฐใช้หาเสียงนั้น ต้องยอมรับว่าดูแล้วจะ “ให้” ตัวเงินลงไปสู่ประชาชนมากกว่าพรรคการเมืองอีกหลายพรรคเสียด้วยซ้ำ จนเกิดคำถามว่านโยบายเหล่านั้นจะสามารถทำได้จริงหรือไม่ ภายใต้เศรษฐกิจของประเทศในเวลานี้

ภาพจาก Workpointnews

ภาพจาก Workpointnews

มาดูนโยบายหลักๆของพรรคพลังประชารัฐกันบ้าง ด้านเกษตรกรรม พรรคพลังประชารัฐชูนโยบายหาเสียง คือ การยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรรมหลักที่กำลังมีปัญหาได้แก่ ข้าวเจ้า 12,000 บาท/ตัน ข้าวหอมมะลิ 18,000 บาท/ตัน ยางพารา 65 บาทต่อกิโลกรัม ปาล์ม 5 บาท/กิโลกกรัม โดยจะใช้วิธีการประกันราคาสินค้า

ทั้งนี้ข้อมูลจากกรมการค้าภายในพบว่าราคาข้าวเจ้าเฉลี่ยในช่วงปี 2562 นั้นอยู่ที่ประมาณ 7,500-10,000 บาท/ตัน ข้าวหอมมะลิอยู่ที่ 14,000-16,300 บาท/ตัน ราคายางพาราอยู่ที่ 57-62 บาท/กิโลกรัม และปาล์มอยู่ที่ประมาณ 2.69 บาท/กิโลกรัม จากราคาเฉลี่ยที่เห็นในปี 2562 นั้นชัดเจนว่านโยบายประกันราคาสินค้าเกษตรตามที่พรรคพลังประชารัฐหาเสียงไว้น่าจะต้องใช้งบประมาณมากพอสมควรในการดึงราคาสินค้าเกษตรเหล่านี้ขึ้นมาตามสัญญา

ปก-ข้าว

ด้านแรงงานนั้นพรรคพลังประชารัฐมีนโยบาย ยกระดับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400-425 บาท/วัน เงินเดือนผู้จบระดับอาชีวะ 18,000 บาท/เดือน ปริญญาตรี 20,000 บาท/เดือน นี่ก็ฟังดูดี แต่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ค่าแรงขั้นต่ำของไทยยังคงเรียกร้องกันที่ 360-365 บาท/วัน แต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จเพราะบรรดานายจ้างรับไม่ไหว และระบุว่าค่าแรงที่เหมาะสมคือ 345 บาท/วัน ในส่วนของปริญญาตรีปัจจุบัน บริษัทต่างๆก็เริ่มต้นที่ประมาณ 15,000 บาท/เดือน เท่านั้น อาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าแล้วแต่กรณี หากมีการนำนโยบายค่าแรงขั้นต่ำมาใช้จริงๆ รัฐบาลอาจต้องเผชิญกับภาวะที่ประชากรว่างงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการไม่สามารถแบกรับค่าแรงที่เพิ่มขึ้นได้ จนต้องมีการปรับลดพนักงาน ย้ายฐานการผลิต หรือปิดกิจการก็เป็นได้

n20180427093230_150678

  ยิ่งเมื่อพิจารณาจากรายงานเรื่องการทำงานของประชากรไทย เดือนพฤษภาคม 2562 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ระบุว่า มีผู้ว่างงานมากถึง 426,000 คน เป็นผู้ที่จบการศึกษาและไม่เคยมีงานทำมากกว่า 225,000 คน การเพิ่มค่าจ้างและค่าแรงโดยไม่สนใจสภาพเศรษฐกิจก็อาจจะทำให้ตัวเลขผู้ว่างงานเพิ่มสูงขึ้นไปอีก

02

03

อีกนโยบายที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากก็คือ “มารดาประชารัฐ” ที่ระบุว่า ตั้งท้องรับเงิน 3,000 บาทต่อเดือน ค่าคลอด 10,000 บาท ค่าดูแลลูก 2,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 6 ปี รวมๆแล้วจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสนับสนุนต่อบุตร 1 คนมากกว่า 180,000 บาท จากสถิติการเกิดของประชากรไทยย้อนหลังจากปี 2557-2561 พบมามีอัตราการเกิดอยู่ที่ปีละกว่า 7 แสนคน หากคำนวณตามนโยบายนี้กับสถิติการเกิด รัฐจะต้องจ่ายเงินค่าดูแลระหว่างตั้งครรภ์ปีละไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2,100 ล้านบาท หรือปีละกว่า 17,000 ล้านบาท ต้องจ่ายค่าทำคลอดต่อปีมากกว่า 7,000 ล้านบาท และต้องจ่ายค่าดูแลบุตรต่อปีมากกว่า 16,800 ล้านบาท รวมแล้วค่าใช้จ่ายหากมีเด็กเกิดใหม่ 7 แสนคนต่อปีรัฐต้องจ่ายเงินกับนโยบายนี้มากกว่า 40,000 ล้านบาทต่อปี

5B1128C5F0CC42D9BF60B4B1A3F291C0

นี่ยังไม่รวมกับนโยบายที่สัญญาว่าจะเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็นเดือนละ 1,000 บาท ค่าสวัสดิการบัตรคนจนที่เพิ่มขึ้น และการขยายเวลาเกษียณอายุราชการเป็น 63 ปี แน่นอนว่าทุกนโยบายล้วนแต่ใช้งบประมาณไม่น้อย

01

    ย้อนกลับไปดูสภาพการเงินของรัฐบาลไทย ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลไปแล้วกว่า 2 ล้านล้านบาท โดยในปี 2562 นั้นรัฐบาลจัดทำงบประมาณขาดดุลไป 4.5 แสนล้านบาท และเมื่อพิจารณาหนี้สินของรัฐบาลพบว่า เดือนเมษายน 2562 หนี้ของรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.72 ล้านล้านบาทแล้ว คำถามก็คือบรรดานโยบายต่างๆที่พรรคพลังประชารัฐออกมาให้สัญญาไว้ก่อนการเลือกตั้งจะสามารถทำได้จริงหรือไม่??? หรือจะเป็นแค่นโยบายหาเสียงที่หวังแค่คะแนนเสียงแต่ไม่สามารถทำได้จริง??? เพราะจากสภาพการเงินของรัฐบาล และสภาพเศรษฐกิจ บอกเลยว่าน่าหนักใจแทน!!!

 

Reference

https://www.thairath.co.th/news/politic/1586456

http://www.thairiceinfo.go.th/?page=DataL3.ShowData&codeData=C3002

https://www.kasetprice.com/ราคา/ปาล์มน้ำมัน/วันนี้

http://www.rubber.co.th/rubber2012/menu5.php

http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขาแรงงาน/ภาวะการทำงานของประชากร/2562/Report_05-62.pdf

https://www.prachachat.net/economy/news-291136

http://www.pdmo.go.th/th/public-debt/debt-outstanding

http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=68&template=2R1C&yeartype=M&subcatid=1

 

Share.

About Author

Comments are closed.