นาฬิกายืมเพื่อนไม่ต้องแสดงบัญชีทรัยพ์สิน

0

วันที่ 20 มิถุนายน ในการสัมมนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงบทบาทหน้าที่กับการสนับสนุนดำเนินงานและการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ

ๅๅ

โดยนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯ ได้เชิญ นายวรัญ มณีศรี เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาชี้แจงทำความเข้าใจ กรณีการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อ ป.ป.ช. ให้กับ ส.ส. ได้รับทราบ โดยได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ในการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน ว่ามีทรัพย์สินประเภทใดบ้างที่ต้องยื่นต่อ ป.ป.ช.

ไไ

ทั้งนี้ภายหลังรับฟังหลักเกณฑ์แล้วเสร็จ มีส.ส.หลายคนลุกซักถามความชัดเจนในรายละเอียดต่างๆ โดยนายวิรัตน์ วรสศิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ลุกซักถามกรณีมีรายการทรัพย์สินที่ยืมมาจากเพื่อน คือ นาฬิกาหรูราคาแพงจะต้องยื่นต่อ ป.ป.ช.หรือไม่ ทำให้ส.ส. ที่นั่งร่วมสัมมนาแสดงความสนใจต่อคำถามดังกล่าวอย่างมาก

โดยตัวแทน ป.ป.ช. ตอบว่า ถ้าต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ อาจจะยื่นต่อ ป.ป.ช.ได้ แต่ส.ส.คนดังกล่าวซักถามเพิ่มว่า ขอให้พูดให้ชัดเจนว่า กรณีการยืมจะต้องยื่นหรือไม่ เพราะการใช้คำว่า อาจจะเป็นความคลุมเครือว่าจะต้องยื่นหรือไม่ ในที่สุด เจ้าหน้าที ป.ป.ช. ยืนยันว่า กรณีการยืมทรัพย์สินจากเพื่อนไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.

ำำ

จากนั้นสมาชิกได้ซักถามกรณีการแต่งตั้งที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ และผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. รวมถึงผู้ช่วย ส.ส. จะสามารถแต่งตั้งบุตร หรือ คู่สมรส มาดำรงตำแหน่งดังกล่าวหรือไม่ นายสรศักดิ์ กล่าวว่า ไม่มีข้อห้ามทางกฎหมายสามารถแต่งตั้งได้ เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าว ขณะที่ผู้ช่วย ส.ส. นั้นอาจจำเป็นต้องใช้คนที่ใกล้ชิดและไว้ใจได้ช่วยทำงาน แต่มีความเสี่ยงว่าถูกครหา ว่าให้คนใกล้ชิดมาดำรงตำแหน่ง แต่ในทางกฎหมายสามารถทำได้

 

อ้างจาก

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/105227

Share.

About Author

Comments are closed.