ประกันสังคม “เงินออมประชาชน” ที่รัฐบาลไม่ควรแตะ!!!

0

ถือเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก และตามมาด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบจากเกือบทุกภาคส่วน หลังจากมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับแนวคิดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้สั่งการให้หามาตรการดึงเงินประกันสังคมมาปล่อยกู้

โดยหนังสือด่วนที่ นร 0505/ว 459 ได้แจ้งข้อสั่งการดังกล่าวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งให้กระทรวงแรงงาน (สำนักประกันสังคม) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความเป็นไปได้ ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์ และตอบสนองแก่ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น เช่น การกู้ยืมเพื่อการลงทุน หรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่นๆ

1573717462_1-609x696

ซึ่งหลังจากมีการนำเสนอข่าวก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากทุกภาคส่วน เนื่องจากเงินกองทุนประกันสังคมนั้นมีสถานะเป็น “เงินออมของประชาชน” ซึ่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม 2533 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ลูกจ้างที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน หรือที่เรียกว่าผู้ประกันตน

กองทุนประกันสังคมมีลักษณะเป็น defined benefit คือ เป็นกองทุนที่กำหนดผลตอบแทนแก่ผู้ประกันตนเองไว้แน่นอนตายตัว ไม่แปรผัน และให้ความคุ้มครองใน 7 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีการว่างงาน  แน่นอนว่าเมื่อมีการออมเงินและมีผลตอบแทนแก่ผู้ประกันตน การบริหารเงินในกองทุนเพื่อให้เกิดผลกำไรจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากไม่สามารถบริหารให้เกิดผลกำไรที่สูงและมั่นคงเพียงพอ ก็จะไม่สามารถให้ผลตอบแทนแก่ผู้ประกันตนได้

8ga6d9b6ie7cb9hjje8h6

แม้จะมีการลงทุนเพื่อผลกำไร แต่การลงทุนของกองทุนประกันสังคมนั้น มักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือหุ้นจากบริษัทที่มีความมั่นคงสูง มูลค่าสูง เป็นธุรกิจใหญ่ มีความผันผวนน้อย หรือบางครั้งก็ลงทุนในกองทุนที่มีความมั่นคงสูง เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

จะสังเกตได้ว่ากองทุนประกันสังคม จะไม่นำเงินกองทุนมาลงทุนในลักษณะของการปล่อยกู้ เนื่องจากได้ผลตอบแทนค่อนข้างน้อย(กำหนดตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้) อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่สูงเนื่องจากแปรผันไปตามความสามารถในการชำระหนี้ อีกทั้งยังอาจมีความเสี่ยงจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL อีกด้วย และที่สำคัญที่สุดคือไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจรัฐบาลเข้าไปแตะต้องเงินในกองทุนนี้

dFQROr7oWzulq5FZYjmyoDYBNrRxvJ5QMl8XqmyYfzrZJ6idTgQ5elZ8rXtTVph98Lh

  จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าทำไม พล.อ.ประยุทธ์ ถึงได้มีไอเดียที่จะหามาตรการในการเอาเงินประกันสังคมมาปล่อยกู้ ที่สำคัญคือจะเอาไปปล่อยกู้ให้ใคร ความมั่นคงเป็นอย่างไร มั่นใจหรือไม่ว่าจะไม่ทำให้เกิดความเสียหาย??? อย่างที่กล่าวไปว่าโดยปกติกองทุนประกันสังคมมีช่องทางในการบริหารกองทุนให้เกิดดอกผลที่ดีเพื่อผลประโยชน์แก่ผู้ประกันตนอยู่แล้ว จึงไม่แปลกที่จะได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบจากสังคมเกือบทุกภาคส่วน

แม้แต่นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี ยังออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวให้ พล.อ.ประยุทธ์ รีบสั่งหยุดแนวคิดดังกล่าว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าใครวางยา พล.อ.ประยุทธ์ ในเรื่องนี้!!!

01

 

Reference

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3056014

https://www.facebook.com/Paisal.Fanpage/posts/2454559817976009

 

Share.

About Author

Comments are closed.