อาการหนัก!!! ส่งออก-นำเข้าไทย 10 เดือน 2562 ยังติดลบ!!!

0

ถือว่าเป็นข่าวร้ายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีอย่างต่อเนื่อง หลังสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.) เปิดเผยตัวเลขการส่งออก และนำเข้าของประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2562 พร้อมผลรวม 10 เดือนของปี 2562 ที่ปรากฎว่าตัวเลขการส่งออกและนำเข้าของไทยยังคงติดลบอย่างต่อเนื่อง

  น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.) ระบุว่า ตัวเลขการส่งออกในเดือนตุลาคม 2562 ยังคงชะลอตัว มีมูลค่า 20,757 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบ 4.54% ในขณะที่ยอดการนำเข้ามีมูลค่า 20,251 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบ 7.5% ทำให้ยอดการส่งออก 10 เดือนของปี 2562 มีมูลค่ารวม 207,329 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบอยู่ที่ 2.35% และการนำเข้า 10 เดือนของปี 2562 มีมูลค่า 199,441 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบ 4.09%

5E91457BD508413BAB48DE5E78B5339C

แน่นอนว่าการระบุถึงสาเหตุที่การส่งออกและการนำเข้าของไทยยังคงติดลบอย่างต่อเนื่องนั้น ก็คือเหตุผลเดิมที่เราได้ยินกันมาตลอดนั่นก็คือ “สงครามการค้า” แต่แม้ว่าตัวเลขจะย่ำแย่ขนาดนี้ หน่วยงานรัฐก็ยังมองในแง่ดีว่าในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 การส่งออกอาจจะกลับมาเป็นบวกประมาณ 0.1% และอาจช่วยดึงในภาพรวมการส่งออกของไทยในปี 2562 ติดลบเพียง 1.5-2%

dFQROr7oWzulq5FZYSpCrIMAT92LhSlRwrKiCO5R32HemAuj1uzIQo7jFTL9ySLaNBA

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตัวเลขการส่งออกของไทยย้อนหลังจะพบว่าตั้งแต่ช่วงกลางปี 2561 การส่งออกของไทยนั้นปรับตัวติดลบอย่างต่อเนื่อง จะมีการปรับตัวเป็นบวกบ้างในระยะสั้นๆ แต่ภาพรวมยังคงติดลบ ในขณะที่ช่วงปี 2559-2560 การส่งออกที่เป็นบวกนั้น มีผลจากการส่งออกไปยังตลาดจีนอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อวันนี้เศรษฐกิจจีนมีการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยลดลงจึงส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการส่งออกสินค้าอย่างชัดเจน ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกโดยรวมชะลอตัวก็ยิ่งทำให้การส่งออกและนำเข้าสินค้าของไทยประสบปัญหามากขึ้น

IMG_20191119141827000000-728x485

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคำตอบว่าประเทศไทยไม่ควรพึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป ในขณะที่ภาครัฐอาจต้องทบทวนว่าวิธีการแก้ไขปัญหาในภาคการส่งออกและนำเข้าที่ผ่านมาอาจไม่ถูกทาง หรือมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ และควรต้องหาวิธีการใหม่ๆมาแก้ไขปัญหามากกว่าการพึ่งพาประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนเท่านั้น!!!

 

Reference

https://www.khaosod.co.th/economics/news_3075671

 

Share.

About Author

Comments are closed.