ร่างรัฐธรรมนูญ 58 ฉบับ “ไม่เห็นหัวประชาชน!!!”

0

ในที่สุดก็ได้เห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2558 แบบฉบับจริงที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ส่งเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาลงมติ ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับในทางลบจากทั่วสารทิศ ทั้งเรื่องความไม่เป็นประชาธิปไตย ความกำกวม รวมไปถึงอำนาจของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯที่มีลักษณะเป็นคณาธิปไตย!!!

หลายคนอาจสงสัยว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างไร??? อันที่จริงแล้วแค่ที่มาของคณะกรรมาธิการยกร่าง(กมธ.)ก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้ว เพราะมาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะ คสช. ซึ่งมีฐานะเป็นคณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง ที่มาจึงไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่มีความยึดโยงต่อประชาชน แต่ก็ไม่ใช่เพียงแค่ที่มาของคณะกมธ.นี้เท่านั้นที่ไม่เป็นประชาธิปไตย เพราะเนื้อหาสาระหลายต่อหลายส่วนก็ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างที่สากลเขาทำกัน

557d983c03c4ea2af0dccfad613c188d

กล่าวคือ ในส่วนของที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 118 กำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 200 คน มาจากการเลือกตั้ง 77 คน ที่เหลือมาจากการสรรหาจำ 123 คน แน่นอนว่าสมาชิกวุฒิสภานั้นมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการทางนิติบัญญัติ และตรวจสอบถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน สมาชิกวุฒิสภาจึงถือว่าเป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยตรง การที่สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาจำนวนมากเช่นนี้ ย่อมเป็นการลิดรอนอำนาจของประชาชน เป็นต้น

000214404218001440421826l

นอกจากนี้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2558 นี้ยังมีความกำกวมของความหมาย ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 108(5) 121 และ 166(5) ว่าด้วยคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนฯ สมาชิกวุฒิสภา และรัฐมนตรี ซึ่งระบุไว้ว่า “ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสามปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท” ที่อ่านแล้วขัดแย้งกันเองมากๆ หรือมาตราเหล่านี้เขียนเอาไว้เผื่อว่าจะต้องมีการตีความ?

11880690_10203853943423174_886600834839659521_n

อีกมาตราที่น่าสนใจก็คือมาตรา 205(4) “นิติกระบวนอันเป็นธรรมซึ่งอย่างน้อยต้องไม่บังคับใช้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย้อนหลังเป็นโทษทางอาญาแก่บุคคล…” น่าสนใจว่ามาตราเช่นนี้สามารถบัญญัติได้จากกมธ.ชุดนี้ ซึ่งมีสถานะเป็นสนช. ใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 เอาผิดย้อนหลังต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯและอดีตรมต.ร่วมรัฐบาลอีกหลายคน ด้วยการถอดถอนออกจากตำแหน่งย้อนหลังและตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี ซึ่งเป็นผลทำให้ผู้ที่ถูกถอดถอนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติต่อการสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนฯ สมาชิกวุฒิฯ และรัฐมนตรีตลอดชีวิต!!!

640_j9c7g5ckhda55jkcaab5a-600x336

อย่าลืมว่าสำนวนการถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ และพวก ต่อวุฒิสภา ของ ป.ป.ช. เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2550 ต่อวุฒิสภาในเวลานั้น ซึ่งรัฐธรรมนูญ 2550 และวุฒิสภาดังกล่าวถูกยกเลิกไปตามคำสั่งคณะ คสช. แล้ว ทั้งนี้คดีความของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ และพวกก็ยังอยู่ในชั้นศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ดังนั้นการเอาผิดย้อนหลังที่เกิดขึ้นจึงถูกตั้งคำถามว่าเป็นเกมการเมืองที่จงใจเพื่อจัดการกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ และพวกให้พ้นจากเส้นทางการเมืองใช่หรือไม่???

มาถึงมาตรายอดฮิตที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุด มาตรา 257 259 261 และ 280 ที่ระบุให้มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ และให้อำนาจครอบจักรวาลแก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯดังกล่าวได้ในระยะ 5 ปี ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าเป็นการสืบทอดอำนาจของ คสช. อย่างชัดเจน อีกทั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯดังกล่าวยังมีอำนาจเปรียบเสมือนรัฐบาลครอบรัฐบาลจากการเลือกตั้งของประชาชนอีกขั้นหนึ่ง เพราะสามารถ “สั่ง” ให้รัฐบาลจากประชาชนได้ มีลักษณะคล้ายกับโพลิตบูโรแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ และคล้ายกับเผด็จการคณาธิปไตย(Oligarchy)

11953279_490327344471797_8448905404663756861_nedu01220756p14866021

จากเนื้อหาที่ได้กล่าวไปทั้งหมด ทำให้เสียงตอบรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในทางลบมีอย่างกว้างขวาง โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง และ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทย ก็ได้แสดงท่าทีไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ว เช่นเดียวกับ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) ที่กล่าวว่า “ผมเห็นว่าตลอดระยะเวลา 83 ปี มานั้น ประเทศไทยไม่เคยมีประชาธิปไตยแม้แต่เพียงครั้งเดียว แต่รัฐธรรมนูญที่ผ่านมาแม้ว่าจะเลวทรามต่ำช้าสักเพียงใด ก็ยังไม่เลวร้ายเหมือนรัฐธรรมนูญที่กำลังจะผ่านในขั้นตอน สปช. 6 กันยายน 2558 นี้”

EyWwB5WU57MYnKOuXq5xaC58540u1o2k6YFifUUWIURRhn6e2pcEAR77857

ด้าน นายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์ นักวิชาการ และนักกฎหมายอิสระ ก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่า เป็นรัฐธรรมนูญฉบับ “ตบหน้า” ประชาชน และกล่าวว่าคณะกรรมาการยุทธศาสตร์ฯมีฐานะเป็น “คณะกรรมการเทวดา” มีอำนาจควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอีกทีหนึ่ง

644707_4385915580218_2006142769_n

สุดท้ายแล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านการลงมติของ สปช. หรือไมก็ยังไม่สามารถทราบได้ แต่จากมาตราต่างๆที่เขียนในร่างรัฐธรรมนูญนี้ แม้จะมีจำนวนมากที่เขียนถึงสิทธิ เสรีภาพ รวมไปถึงประชาธิปไตย แต่ในความเป็นจริงนั้นอำนาจไม่ได้อยู่ในมือประชาชนเลย มีลักษณะต้องการลดทอนอำนาจของประชาชนเสียงส่วนใหญ่ และไม่เห็นหัวประชาชนอย่างสิ้นเชิง!!!

Share.

About Author

Comments are closed.