ประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนฉบับแรกของโลก

0

2 ปีก่อนที่จะมีการปฏิวัติฝรั่งเศสในปีค.ศ. 1789 ได้มีเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นทำให้ผู้คนทั่วโลกเริ่มลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกัน และเป็นจุดประกายสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนโลกเป็นไปในทิศทางที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาได้ถือกำเนิดขึ้น ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของรัฐธรรมนูญในประเทศต่างๆมากมาย

จุดเริ่มต้นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างสหราชอาณาจักร หรือเจ้าอาณานิคมในสมัยนั้น ได้ขูดรีดเก็บภาษีกับ 13 เมืองในอเมริกาที่ตกเป็นอาณานิคม ความขัดแย้งเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อบทความ Common Sense ของ Thomas Paine ได้ถูกเผยแพร่ที่เมืองฟิลาเดเฟีย โดยมีส่วนหนึ่งในบทความที่กล่าวถึงการประกาศอิสรภาพของชาวอาณานิคม เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกว้างขวางจนนำไปสู่การรวมตัวเพื่อปลดแอกตัวเองจากอาณานิคมของสหราชอาณาจักรในปีค.ศ. 1776 และโธมัส เจฟเฟอร์สัน (ซึ่งต่อมากลายมาเป็นประธานาธิบดีคนที่ 3) ได้รับเกียรติในการร่างคำประกาศอิสรภาพ

USconstitution

ต่อมาไม่นานได้มีการร่างบทบัญญัติสมาพันธรัฐขึ้น แต่บทบัญญัติดังกล่าวยังมีปัญหาอยู่คือ รัฐบาลกลางไม่มีอำนาจในการจะเรียกเก็บภาษี ไม่มีอำนาจในการวางกฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างมลรัฐ หรือไม่มีอำนาจในการยับยั้งการเก็บภาษีของมลรัฐ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา กอปรกับเกิดปัญหาการก่อจราจล และประสบปัญหาเศรษฐกิจ เป็นเหตุให้ในปีค.ศ. 1786 มลรัฐเวอร์จิเนีย ในฐานะสมาชิกสมาพันธรัฐได้เชิญให้มลรัฐอื่นๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าและการพาณิชย์ แม้ว่าการประชุมจะไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่น แต่ในตอนท้ายของการประชุมได้มีมติให้ผู้แทนของทุกมลรัฐเข้าประชุมที่เมืองฟิลาเดเฟีย[1]

และในปีค.ศ. 1787 นี้เองที่ตัวแทนของมลรัฐต่างๆ มาเข้าร่วมประชุมที่เมืองฟิลาเดเฟีย เพื่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา โดยการประชุมครั้งที่มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ การเรียกร้องให้เพิ่มอำนาจรัฐบาลกลางสหรัฐอมเริกา โดยระบุให้ปกป้องเสรีภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของผู้นำฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกเขียนไว้ในบทบัญญัติสมาพันธรัฐที่ประกาศใช้ก่อนหน้านี้ และนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้รัฐธรรมนูญที่เก่าแก่และยาวนานที่สุดในโลกกว่า 228 ปี ถือกำเนิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกและฉบับเดียว(เพราะไม่เคยถูกฉีก)ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้มาจนถึงปัจจุบัน

united-states-constitution

                        เราประชาชนแห่งสหรัฐ เพื่อให้การรวมกันเป็นชาติสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความยุติธรรม เพื่อความสงบภายในประเทศ เพื่อการป้องกันประเทศร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพโดยทั่วไป และเพื่อธำรงรักษาเสรีภาพไว้ให้คนรุ่นเราและคนรุ่นหลังได้ชื่นชมกันต่อไป จึงได้บัญญัติและสถาปนารัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาขึ้นมา”[2]

นี่คือคำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ให้ความสำคัญกับประชาชน และอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนสหรัฐอเมริกาอย่างแท้จริง

ย้อนกลับมามองประเทศไทย จาก 2475 จนถึงปัจจุบัน เราผ่านการรัฐประหารและมีการใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วกว่า 19 ฉบับ และกำลังจะมีฉบับที่ 20 ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนอีกหรือเปล่า แม้รัฐธรรมนูญของประเทศไทยที่ผ่านมาจะเป็นประชาธิปไตยบ้าง เป็นเผด็จการอย่างมากบ้าง เพราะมีผลประโยชน์ทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามในการร่างรัฐธรรมนูญคือความเป็นอยู่และอำนาจของประชาชน ก็ได้แค่หวังว่ารัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะไม่ถูกฉีก และเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

KCMmBaASun90714

 

อ้างอิง

[1] http://freedom-thing.blogspot.com/2011/05/blog-post_3946.html

[2] http://www.prachatai.com/journal/2014/07/54502

 

Share.

About Author

Comments are closed.