ประเทศอื่นๆ อาทิ กัมพูชาและเวียดนามไล่ตามประเทศไทยทันตามตัวชี้วัดด้านการแข่งขันอย่างชัดเจน ทั้งในด้าน โครงสร้างพื้นฐาน การอุดมศึกษา และการฝึกอบรม นวัตกรรม ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และการดำเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อน

0

ประเทศอื่นๆ อาทิ กัมพูชาและเวียดนามไล่ตามประเทศไทยทันตามตัวชี้วัดด้านการแข่งขันอย่างชัดเจน ทั้งในด้าน โครงสร้างพื้นฐาน การอุดมศึกษา และการฝึกอบรม นวัตกรรม ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และการดำเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อน

จากรายงานของธนาคารโลก
13 มีนาคม 60
http://www.worldbank.org/th/country/thailand/publication/thailand-systematic-country-diagnostic-getting-back-on-track-and-reviving-growth

Share.

About Author

Comments are closed.