สังคมที่เปิดกว้างทางความคิด ให้คนประดิษฐ์เครื่องมือและวิธี ในจัดการสังคมของตนเอง อย่างรับผิดชอบ และคำนึงถึงคนอื่นๆ ที่ไกล “ในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และอำนาจ” ไปจากตนหรือพวกพ้อง นั่นแหละสังคมประชาธิปไตย!!

0

สังคมที่เปิดกว้างทางความคิด
ให้คนประดิษฐ์เครื่องมือและวิธี
ในจัดการสังคมของตนเอง อย่างรับผิดชอบ
และคำนึงถึงคนอื่นๆ ที่ไกล
“ในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และอำนาจ”
ไปจากตนหรือพวกพ้อง
นั่นแหละสังคมประชาธิปไตย!!

ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
https://www.facebook.com/Polscichulaexpo2017/photos/pcb.1869719616629179/1869717716629369/?type=3&theater

Share.

About Author

Comments are closed.