เข้ามาข่มขู่เนติวิทย์ จุดหมายจริงๆคือให้เค้าเงียบๆ แล้วต่อจากนั้นก็คือให้ฝ่ายก้าวหน้าเงียบ เพื่อให้เกิดบรรยากาศความกลัว ไม่ต้องใช้เหตุผล

0

เข้ามาข่มขู่เนติวิทย์ จุดหมายจริงๆคือให้เค้าเงียบๆ แล้วต่อจากนั้นก็คือให้ฝ่ายก้าวหน้าเงียบ เพื่อให้เกิดบรรยากาศความกลัว ไม่ต้องใช้เหตุผล

ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
อาจารย์ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 พ.ค. 60
https://www.facebook.com/soraj/posts/10155415355412845

Share.

About Author

Comments are closed.