ในการเมืองที่ไม่มีกติกาประชาธิปไตย ไม่มีความโปร่งใส ไม่มีนิติรัฐ ไม่มีความยุติธรรม

0

ในการเมืองที่ไม่มีกติกาประชาธิปไตย ไม่มีความโปร่งใส ไม่มีนิติรัฐ ไม่มีความยุติธรรม

สุรพศ ทวีศักดิ์
11/05/2560
https://www.facebook.com/suraphotthaweesak/posts/1370863973006938

Share.

About Author

Comments are closed.