ยุคไร้นักการเมือง!! แต่ประชาชนยังมอง “มีทุจริตทุกวงการ”

0

ยุคไร้นักการเมือง!! แต่ประชาชนยังมอง “มีทุจริตทุกวงการ”

สวนดุสิตโพล สำรวจความเห็นประชาชน จากข่าวที่ปรากฏขึ้น ประชาชนมองเห็นว่าสภาพสังคมไทย -สถานการณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างไร

อันดับ 1 สังคมไทย การเมืองไทยย่ำแย่ ควรปฏิรูปอย่างจริงจัง 64.32%
อันดับ 2 มีการทุจริตคอร์รัปชันในทุกแวดวง 60.41%
อันดับ 3 กฎหมายต้องเข้มแข็ง ไม่มีช่องโหว่ 57.20%
อันดับ 4 มีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกต้อง 47.13%
อันดับ 5 ยังมีความขัดแย้ง แตกแยก 44.25%

https://news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000090217

Share.

About Author

Comments are closed.