ไม่มีสังคมไหนต้องคำสาปให้อยู่กับปัญหาคอร์รัปชันตลอดไป คอร์รัปชันไม่ได้อยู่ใน DNA… แต่ฝังอยู่ในระบบที่ไม่ดี หากเปลี่ยนระบบได้ ก็ออกจากกับดักคอร์รัปชันได้

0

ไม่มีสังคมไหนต้องคำสาปให้อยู่กับปัญหาคอร์รัปชันตลอดไป คอร์รัปชันไม่ได้อยู่ใน DNA… แต่ฝังอยู่ในระบบที่ไม่ดี หากเปลี่ยนระบบได้ ก็ออกจากกับดักคอร์รัปชันได้

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
อาจารย์ประจำและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 ก.ย. 60

ทำไมประเทศไทยติดกับดักคอร์รัปชัน

Share.

About Author

Comments are closed.