ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิมๆ ที่พิสูจน์แล้วว่าล้มเหลว ประวัติศาสตร์ก็ย่อมเดินซำ้รอยตลอดไป

0

ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิมๆ ที่พิสูจน์แล้วว่าล้มเหลว ประวัติศาสตร์ก็ย่อมเดินซำ้รอยตลอดไป

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
อาจารย์ประจำและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20 ก.ย. 60

Share.

About Author

Comments are closed.