อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ผู้นำมีอายุเฉลี่ยสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆของโลก เพราะมีการผูกขาด+สืบทอดอำนาจการเมืองยาวนานในกลุ่มชนชั้นนำกลุ่มเล็กๆ

0

อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ผู้นำมีอายุเฉลี่ยสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆของโลก เพราะมีการผูกขาด+สืบทอดอำนาจการเมืองยาวนานในกลุ่มชนชั้นนำกลุ่มเล็กๆ

ประจักษ์ ก้องกีรติ
17/10/2560

Share.

About Author

Comments are closed.