“คำถามหลักก็คือ เราจะสร้างการเมืองที่นับรวมผู้คนให้กว้างขวางมากขึ้นได้อย่างไร และทำอย่างไรการเมืองที่นับรวมผู้คนอย่างกว้างขวางหลากหลายสามารถกำหนดอนาคตของพวกเราได้จริง”

0

“คำถามหลักก็คือ เราจะสร้างการเมืองที่นับรวมผู้คนให้กว้างขวางมากขึ้นได้อย่างไร และทำอย่างไรการเมืองที่นับรวมผู้คนอย่างกว้างขวางหลากหลายสามารถกำหนดอนาคตของพวกเราได้จริง”

อเล็ก รอสส์
อดีตที่ปรึกษาอาวุโสด้านนวัตกรรมของฮิลลารี คลินตัน
19/10/2560

Exclusive interview : อเล็ก รอสส์ ตอบคำถามเรื่องอนาคตของโลก สหรัฐ ไทย และเส้นทางการเมืองของเขา

Share.

About Author

Comments are closed.