ของปลอม คือของปลอม ไม่มีทางดีกว่าต้นฉบับ แม้รัฐบาลปัจจุบันเอาใจรากหญ้า แต่ไม่สามารถซื้อใจชาวบ้านได้ เพราะลอกมาโดยไม่เข้าใจแก่นแท้ปัญหา ที่ชาวบ้านอยากให้ทำกลับไม่ทำ แถมชวนทะเลาะอยู่ตลอด …

0

ของปลอม คือของปลอม ไม่มีทางดีกว่าต้นฉบับ แม้รัฐบาลปัจจุบันเอาใจรากหญ้า แต่ไม่สามารถซื้อใจชาวบ้านได้ เพราะลอกมาโดยไม่เข้าใจแก่นแท้ปัญหา ที่ชาวบ้านอยากให้ทำกลับไม่ทำ แถมชวนทะเลาะอยู่ตลอด …

Pitbullzone
13/11/2560
https://www.facebook.com/UltimateDogs

Share.

About Author

Comments are closed.