สิ่งที่ต้องการการปฏิรูปมากที่สุดในสังคมนี้คือ ระบบการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และระบบภาษี, น่าเสียดายที่สังคมไทยไม่ได้ถกเถียงอภิปรายจริงจังเรื่องนี้ โดยเอาข้อมูลเหตุผลเป็นตัวตั้ง, ทั้งที่มีงานวิจัยศึกษามากมาย

0

สิ่งที่ต้องการการปฏิรูปมากที่สุดในสังคมนี้คือ ระบบการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และระบบภาษี, น่าเสียดายที่สังคมไทยไม่ได้ถกเถียงอภิปรายจริงจังเรื่องนี้ โดยเอาข้อมูลเหตุผลเป็นตัวตั้ง, ทั้งที่มีงานวิจัยศึกษามากมาย

ประจักษ์ ก้องกีรติ
04/12/2560

Share.

About Author

Comments are closed.