งบประมาณสาธารณสุข 2.5 แสนล้านบาท ชี้ว่าปัญหาอยู่ที่ระบบการบริหารจัดการภาครัฐไร้ประสิทธิผล โครงการฯ ตูน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ช่วยแก้ปัญหายั่งยืนเพราะ ไม่ถึงร้อยละ 1 ของงบประมาณที่จัดสรรให้กองทุน สปสช.

0

งบประมาณสาธารณสุข 2.5 แสนล้านบาท ชี้ว่าปัญหาอยู่ที่ระบบการบริหารจัดการภาครัฐไร้ประสิทธิผล โครงการฯ ตูน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ช่วยแก้ปัญหายั่งยืนเพราะ ไม่ถึงร้อยละ 1 ของงบประมาณที่จัดสรรให้กองทุน สปสช.

รศ.วีระศักดิ์ เครือเทพ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
07/12/2560
https://www.isranews.org/isranews/61758-kaokonlakao61758.html

Share.

About Author

Comments are closed.