หัวใจของวิกฤตครั้งนี้คือการไม่มีฉันทามติว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไร ต่างจากสังคมตะวันตกที่มีค่านิยมเรื่องสิทธิมนุษยชน 1 คน 1 เสียงเท่ากัน เป็นประชาธิปไตย หล่อหลอมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้

0

หัวใจของวิกฤตครั้งนี้คือการไม่มีฉันทามติว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไร ต่างจากสังคมตะวันตกที่มีค่านิยมเรื่องสิทธิมนุษยชน 1 คน 1 เสียงเท่ากัน เป็นประชาธิปไตย หล่อหลอมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
รองประธานกรรมการบริหาร ไทยซัมมิท กรุ๊ป
18 กุมภาพันธ์ 2018
http://www.bbc.com/thai/thailand-43080898?ocid=socialflow_facebook

Share.

About Author

Comments are closed.