การต่อต้านเผด็จการทหารระลอกใหม่ บางคนอาจมองว่าว่าสายไป เพราะเผด็จการรากงอกเกือบสี่ปีแล้ว แต่มันก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนาน คนจำนวนหนึ่งก็จะไม่ยอมก้มหัวให้กับอำนาจอันไม่ชอบธรรม

0

การต่อต้านเผด็จการทหารระลอกใหม่ บางคนอาจมองว่าว่าสายไป เพราะเผด็จการรากงอกเกือบสี่ปีแล้ว แต่มันก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนาน คนจำนวนหนึ่งก็จะไม่ยอมก้มหัวให้กับอำนาจอันไม่ชอบธรรม

ประวิตร โรจนพฤกษ์
17/02/2561
https://www.facebook.com/pravit.rojanaphruk.5/posts/2130439647183875

Share.

About Author

Comments are closed.