ระบอบเผด็จการคือการควบคุมริดรอนสิทธิเสรีภาพต่างๆ ไม่ว่าสิทธิในการแสดงความคิดต่าง สิทธิในการเดินทาง ฯลฯ – สุดท้ายย่อมกระทบสิทธิในการเป็นคนอย่างมีศักดิ์ศรี

0

ระบอบเผด็จการคือการควบคุมริดรอนสิทธิเสรีภาพต่างๆ ไม่ว่าสิทธิในการแสดงความคิดต่าง สิทธิในการเดินทาง ฯลฯ – สุดท้ายย่อมกระทบสิทธิในการเป็นคนอย่างมีศักดิ์ศรี

ประวิทย์ โรจนพฤกษ์
10/04/2561
https://www.facebook.com/pravit.rojanaphruk.5/posts/2158158011078705

Share.

About Author

Comments are closed.