สังคมนี้ให้ความสำคัญกับ ศักดิ์ศรี ตามชาติตระกูล ฐานะทางสังคม อาชีพมากกว่า ศักดิ์ศรีของมนุษย์ ความมีศักดิ์ศรีจึงไม่ได้ยึดโยงอยู่กับความคิดเรื่อง คนเท่ากัน คนรวย คนนามสกุลดัง คนมีอำนาจจึงมีศักดิ์ศรีสูงกว่าคนทั่วไปเสมอ

0

สังคมนี้ให้ความสำคัญกับ ศักดิ์ศรี ตามชาติตระกูล ฐานะทางสังคม อาชีพมากกว่า ศักดิ์ศรีของมนุษย์ ความมีศักดิ์ศรีจึงไม่ได้ยึดโยงอยู่กับความคิดเรื่อง คนเท่ากัน คนรวย คนนามสกุลดัง คนมีอำนาจจึงมีศักดิ์ศรีสูงกว่าคนทั่วไปเสมอ

สุรพศ ทวีศักดิ์
25/04/2561
https://www.facebook.com/suraphotthaweesak/posts/1714038472022818

Share.

About Author

Comments are closed.