ไม่ยึดหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในการออกแบบรัฐธรรมนูญ แต่ยึดสถานะอำนาจของชนชั้นปกครองเป็นเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ก็ย่อมได้รัฐธรรมนูญที่เป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งไม่สิ้นสุด

0

ไม่ยึดหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในการออกแบบรัฐธรรมนูญ แต่ยึดสถานะอำนาจของชนชั้นปกครองเป็นเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ก็ย่อมได้รัฐธรรมนูญที่เป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งไม่สิ้นสุด

สุรพศ ทวีศักดิ์
13/05/2561
https://www.facebook.com/suraphotthaweesak/posts/1731629630263702

Share.

About Author

Comments are closed.