“การออกแบบ “โครงการไทยนิยม” ขึ้นมา ก็เพื่อซื้อเสียงประชาชนในต่างจังหวัดล่วงหน้า และการตั้งคณะกรรมการฯ เป็นเสมือนการ สร้างหัวคะแนนในระดับพื้นที่หรือไม่?”

0

“การออกแบบ “โครงการไทยนิยม” ขึ้นมา
ก็เพื่อซื้อเสียงประชาชนในต่างจังหวัดล่วงหน้า
และการตั้งคณะกรรมการฯ เป็นเสมือนการ
สร้างหัวคะแนนในระดับพื้นที่หรือไม่?”

ที่มา บทความเรื่อง โพลชี้ประชาชนไม่รู้จัก “ไทยนิยม” แต่รัฐบาลเตรียมทุ่มงบ 3 แสนล้านบาท
http://www.ispacethailand.org/การเมือง/16089.html

Share.

About Author

Comments are closed.