4 ปีแล้วยังไม่หายโง่ ยังไม่เข้าใจว่าการยืนยันให้การเมืองเดินไปตามครรลองประชาธิปไตยไม่ใช่การสร้างความขัดแย้ง การขวางครรลองประชาธิปไตยต่างหากที่สร้างความขัดแย้ง

0

4 ปีแล้วยังไม่หายโง่ ยังไม่เข้าใจว่าการยืนยันให้การเมืองเดินไปตามครรลองประชาธิปไตยไม่ใช่การสร้างความขัดแย้ง การขวางครรลองประชาธิปไตยต่างหากที่สร้างความขัดแย้ง

สุรพศ ทวีศักดิ์
04/06/2561
https://www.facebook.com/suraphotthaweesak/posts/1752955858131079

Share.

About Author

Comments are closed.