ประชาชนใช้ปากในการปกป้องสิทธิสาธารณะ… แต่รัฐใช้กฏหมายความมั่นคงมาใช้กับประชาชนที่แสดงความเห็น ต่อให้สิ่งที่ประชาชนคิดมันผิด สิทธิของรัฐที่จะใช้กฏหมายความมั่นคงก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง

0

ประชาชนใช้ปากในการปกป้องสิทธิสาธารณะ… แต่รัฐใช้กฏหมายความมั่นคงมาใช้กับประชาชนที่แสดงความเห็น ต่อให้สิ่งที่ประชาชนคิดมันผิด สิทธิของรัฐที่จะใช้กฏหมายความมั่นคงก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง

สมบัติ บุญงามอนงค์
13/06/2561
https://www.facebook.com/nuling/posts/2018880181457683
ภากจาก https://www.matichonweekly.com

Share.

About Author

Comments are closed.