บุคคลซึ่งมีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมทุกระดับ ควรคำนึงถึงโครงสร้างอันอยุติธรรมให้ดี จะรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายอย่างไร จึงจะไม่ซ้ำเติมความอยุติธรรมที่เขาได้รับอยู่ให้หนักยิ่งขึ้น

0

บุคคลซึ่งมีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมทุกระดับ ควรคำนึงถึงโครงสร้างอันอยุติธรรมให้ดี จะรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายอย่างไร จึงจะไม่ซ้ำเติมความอยุติธรรมที่เขาได้รับอยู่ให้หนักยิ่งขึ้น

นิธิ เอียวศรีวงศ์
28/06/2561
https://prachatai.com/journal/2018/06/77611

Share.

About Author

Comments are closed.