การควบคุมอำนาจการปกครองของคสช. มิใช่การได้มาซึ่งอำนาจการปกครองตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยตามบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ พลเอกประยุทธ์จึงไม่อยู่ในฐานะรัฏฐาธิปัตย์ ที่จะออกประกาศมาบังคับใช้โดยไม่ผ่านความยินยอมของประชาชนได้

0

การควบคุมอำนาจการปกครองของคสช. มิใช่การได้มาซึ่งอำนาจการปกครองตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยตามบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ พลเอกประยุทธ์จึงไม่อยู่ในฐานะรัฏฐาธิปัตย์ ที่จะออกประกาศมาบังคับใช้โดยไม่ผ่านความยินยอมของประชาชนได้

วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ว่าด้วยตุลาการและระบอบแห่งการรัฐประหาร
10/07/2561
https://prachatai.com/journal/2018/07/77786

Share.

About Author

Comments are closed.