เรามีสิทธิ์ปฎิเสธอำนาจที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ละเมิดศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ เพื่อผลิตคนไทยในสังคม 4.0 ที่ต้องมีวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ รองรับการก่อนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ใหม่ๆ

0

เรามีสิทธิ์ปฎิเสธอำนาจที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ละเมิดศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ เพื่อผลิตคนไทยในสังคม 4.0 ที่ต้องมีวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ รองรับการก่อนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ใหม่ๆ

รศ. ดร.ปรีชา ธรรมวินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
08/08/2561

แห่แชร์ อธิการฯราชภัฏสกลนคร ปลุกนศ.ใหม่ ต้องคิดเชิงวิพากษ์-ตั้งคำถาม ปฏิเสธอำนาจนิยม

Share.

About Author

Comments are closed.