รัฐบาลที่เข้มแข็ง ดูเหมือนจะไปเป็นภัยคุกคามต่อระเบียบสังคมแบบเดิมที่พลังอนุรักษนิยมคุมอยู่หรือได้ประโยชน์อยู่

0

รัฐบาลที่เข้มแข็ง ดูเหมือนจะไปเป็นภัยคุกคามต่อระเบียบสังคมแบบเดิมที่พลังอนุรักษนิยมคุมอยู่หรือได้ประโยชน์อยู่

สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
20/08/2561

ก่อนกา อย่าลืมอ่าน ‘กติกา’ และโปรดศรัทธาการเลือกตั้ง : สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

Share.

About Author

Comments are closed.