พลังของประชาชนจะสั่งสอนนักการเมืองที่ซื้อเสียงและไม่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย โอเค คุณย้ายพรรค คุณซื้อเสียง แต่คุณอาจจะไม่ได้รับเลือก เพราะว่าที่ผ่านมาประชาชนไม่โง่

0

พลังของประชาชนจะสั่งสอนนักการเมืองที่ซื้อเสียงและไม่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย โอเค คุณย้ายพรรค คุณซื้อเสียง แต่คุณอาจจะไม่ได้รับเลือก เพราะว่าที่ผ่านมาประชาชนไม่โง่

สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
20/08/2561

ก่อนกา อย่าลืมอ่าน ‘กติกา’ และโปรดศรัทธาการเลือกตั้ง : สิริพรรณ นกสวน สวัสดี


รูปจาก https://waymagazine.org

Share.

About Author

Comments are closed.