หากประเทศนี้ถือเรื่องการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นและสิทธิมนุษยชน อย่างที่ประกาศเป็นนโยบาย ประเทศนี้ก็ควรออกมาปกป้องสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพของสามัญชนธรรมดาคนหนึ่ง

0

หากประเทศนี้ถือเรื่องการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นและสิทธิมนุษยชน อย่างที่ประกาศเป็นนโยบาย ประเทศนี้ก็ควรออกมาปกป้องสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพของสามัญชนธรรมดาคนหนึ่ง

เกษียร เตชะพีระ
22/08/2561
https://www.facebook.com/kasian.tejapira

Share.

About Author

Comments are closed.