การกีฬามีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางกาย และส่งเสริมความเป็นมนุษย์ให้มีจิตใจก้าวหน้า รู้จักอยู่ร่วมสามัคคี ทำงานเป็นทีม รู้ชนะรู้แพ้ และปรับปรุงแก้ไขข้อด้อย ไม่ใช่คิดแค่แต่จะเอาแต่ชนะให้ได้ฝ่ายเดียวแบบทหาร

0

การกีฬามีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางกาย และส่งเสริมความเป็นมนุษย์ให้มีจิตใจก้าวหน้า รู้จักอยู่ร่วมสามัคคี ทำงานเป็นทีม รู้ชนะรู้แพ้ และปรับปรุงแก้ไขข้อด้อย ไม่ใช่คิดแค่แต่จะเอาแต่ชนะให้ได้ฝ่ายเดียวแบบทหาร

วีรพร นิติประภา
22/08/2561
https://www.facebook.com/veeraporn.nitiprapha

Share.

About Author

Comments are closed.