ความมั่นคงของรัฐ ไม่ใช่ความมั่นคงของ ประชาธิปไตย มันจึงไม่ใช่ความมั่นคงของสิทธิ เสรีภาพ และอำนาจของประชาชน การล้มระบอบประชาธิปไตยจึงไม่ผิด แต่การลุกขึ้นสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยเป็นความผิด

0

ความมั่นคงของรัฐ ไม่ใช่ความมั่นคงของ ประชาธิปไตย มันจึงไม่ใช่ความมั่นคงของสิทธิ เสรีภาพ และอำนาจของประชาชน การล้มระบอบประชาธิปไตยจึงไม่ผิด แต่การลุกขึ้นสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยเป็นความผิด

สุรพศ ทวีศักดิ์
05/09/2561
https://www.facebook.com/suraphotthaweesak

Share.

About Author

Comments are closed.