“บัตรทองเป็นมรดกที่รัฐบาลประชาธิปไตยทำให้ประชาชน ถ้านายพลรักษาพยาบาลฟรี ประชาชนก็ต้องหาหมอฟรี รัฐบาลที่มองบัตรทองเป็นภาระ คือ รัฐบาลที่เป็นภาระของประชาชน”

0

“บัตรทองเป็นมรดกที่รัฐบาลประชาธิปไตยทำให้ประชาชน ถ้านายพลรักษาพยาบาลฟรี ประชาชนก็ต้องหาหมอฟรี รัฐบาลที่มองบัตรทองเป็นภาระ คือ รัฐบาลที่เป็นภาระของประชาชน”

ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
06/09/2561

Share.

About Author

Comments are closed.