“ระบบ SOTUS ทุกวันนี้ได้กลายพันธ์ุหนักมาก โดยลืมคราบความเป็นประเพณีดั้งเดิม มีการใช้อำนาจมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่คำนึงถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งสวนทางกับระบอบประชาธิปไตย ที่ประเทศไทยกำลังเดินทางไป”

0

“ระบบ SOTUS ทุกวันนี้ได้กลายพันธ์ุหนักมาก
โดยลืมคราบความเป็นประเพณีดั้งเดิม
มีการใช้อำนาจมากขึ้นเรื่อยๆ
ไม่คำนึงถึงสิทธิต่างๆ
ซึ่งสวนทางกับระบอบประชาธิปไตย
ที่ประเทศไทยกำลังเดินทางไป”

นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส
ตัวแทนพรรคเพื่อไทย
9 กันยายน 2561
กล่าวในงานเวทีเสวนาสาธารณะ ในหัวข้อ “SOTUS สร้างชาติ หรือถ่วงรั้งความเจริญ?”

Share.

About Author

Comments are closed.