“…รัฐบาลที่กำลังจะมาจากการเลือกตั้ง ต้องหนีจากโมเดลอำนาจแบบรวมศูนย์และอุปถัมภ์ ด้วยการกระจายศูนย์การตัดสินใจ กระจายงบประมาณ ลงไปให้ถึงประชาชนมากที่สุด…”

0

“…รัฐบาลที่กำลังจะมาจากการเลือกตั้ง ต้องหนีจากโมเดลอำนาจแบบรวมศูนย์และอุปถัมภ์ ด้วยการกระจายศูนย์การตัดสินใจ กระจายงบประมาณ ลงไปให้ถึงประชาชนมากที่สุด…”
ดร.เดชรัต สุขกำเนิด
อาจารย์หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

‘ดร.เดชรัต’ ชี้ ‘ป้อมเกาะโต๊ะ’ สะท้อนข้อจำกัดของรัฐบาลเลือกตั้ง

Share.

About Author

Comments are closed.