“…ในประเทศหนึ่ง เป็นเรื่องปกติที่จะมีพรรคเสรีนิยม และอนุรักษ์นิยม ต่อสู้กันตามกติกา แต่ที่ไม่ปกติ คือ การเมืองแบบอำนาจนิยม ที่บังคับด้วยกำลัง ห้ามคิดต่าง ทำลายกติกา ไม่ให้ใครตรวจสอบ ขึ้นสู่อำนาจโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาช

0

“…ในประเทศหนึ่ง เป็นเรื่องปกติที่จะมีพรรคเสรีนิยม และอนุรักษ์นิยม ต่อสู้กันตามกติกา แต่ที่ไม่ปกติ คือ การเมืองแบบอำนาจนิยม ที่บังคับด้วยกำลัง ห้ามคิดต่าง ทำลายกติกา ไม่ให้ใครตรวจสอบ ขึ้นสู่อำนาจโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชน…”

ประจักษ์ ก้องกีรติ
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6 ต.ค. 2561

Share.

About Author

Comments are closed.