quote_somkiet01
ป.ป.ช. ไม่ควรอ้างถึงงานวิชาการของทีดีอาร์ไอในฐานะที่เป็น “หลักฐาน” ในการตัดสินกล่าวโทษผู้ใดเพราะพยานหลักฐานทางวิชาการย่อมมีลักษณะแตกต่างจากพยานหลักฐานในคดีอาญาหรือคดีการเมือง

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ

Share.

About Author

Leave A Reply